ΕΚΤ: Αν αγνοήσουμε το κλίμα, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα μειωθεί 10%

Οι τράπεζες που βρίσκονται σε χώρες της Νότιας Ευρώπης  είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε πελάτες που αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους από φυσικές καταστροφές

Μία αποτυχία στην εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Τράπεζα εξετάζει δύο σενάρια, ένα στο οποίο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την κλιματική κρίση κι ένα άλλο βάσει του οποίου καμία σχετική δράση και πρωτοβουλία δεν πραγματοποιείται.

Εάν δεν θεσπιστεί κανένας κανονισμός και οι φυσικές καταστροφές γίνουν πιο συχνές και σοβαρές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρώπης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 10% έως το 2100 σε σύγκριση με το σενάριο όπου οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της έκθεσης της ΕΚΤ για stress tests κλιματικού κινδύνου σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η ΕΚΤ είπε επίσης ότι ακόμη και μια άτακτη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία – με καθυστερημένες, απότομες δράσεις πολιτικής και υψηλότερο κίνδυνο καταστροφών – θα εξακολουθούσε να είναι λιγότερο δαπανηρή από το να μην γίνει τίποτα.

«Δίχως πολιτικές μετάβασης σε μια πιο πράσινη οικονομία, οι φυσικοί κίνδυνοι θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος. «Θα αυξηθούν μη γραμμικά και λόγω της μη αναστρέψιμης φύσης της κλιματικής αλλαγής, αυτή η αύξηση θα συνεχιστεί με την πάροδο του χρόνου. Είναι απαραίτητο να μεταβούμε νωρίς και σταδιακά».

Η ΕΚΤ πιέζει τις εταιρείες και τις τράπεζες να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές απειλές και την πιθανότητα οι ρυπογόνες επιχειρήσεις να αποσυρθούν. Εκτός από την αξιολόγηση του κλίματος σε ολόκληρη την οικονομία, η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει επίσης ένα ειδικό τεστ για τις τράπεζες το επόμενο έτος.

vg

Σημαντικά σημεία της έκθεσης:

  • Το μέσο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων μιας τράπεζας της Ευρωζώνης είναι 8% πιο πιθανό να χρεοκοπήσει το 2050 σύμφωνα με ένα σενάριο όπου η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται σε σχέση με το σενάριο της ομαλής μετάβασης
  • Τα χαρτοφυλάκια που είναι πιο ευάλωτα στον κλιματικό κίνδυνο είναι 30% πιο πιθανό να χρεοκοπήσουν το 2050 σε σύγκριση με το 2020
  • Οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν πάνω από 50% περισσότερα ανοίγματα σε εταιρείες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον κλιματικό κίνδυνο από τα μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα
  • Οι τράπεζες που βρίσκονται σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μάλτα είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους από φυσικές καταστροφές

Πηγή: Newmoney.gr/Bloomberg

 
4206