Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: Πρόσω ολοταχώς για την 3η δοκιμαστική

Γίνονται ήδη επί μέρους δοκιμές τόσο από τον Διαχειριστή όσο και από τους Συμμετέχοντες – Περιμένουν περισσότερους

Για την τρίτη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού ετοιμάζεται τόσο ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), όσο και οι Συμμετέχοντες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει τοποθετηθεί χρονικά για το πότε θα πραγματοποιηθεί. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πηγή του ΔΣΜΚ στην Brief ήδη γίνονται επί μέρους δοκιμές και από τους ιδίους αλλά και από τους Συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και με εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας αλλά και επιδιόρθωσης αριθμού σφαλμάτων που εντοπίστηκαν. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, στην τρίτη δοκιμαστική περίοδο θα προστεθούν και νέα εργαλεία αλλά και βοηθητικές λειτουργίες οι οποίες δεν υπήρχαν στις δύο προηγούμενες πιλοτικές εφαρμογές του συστήματος. 

>>> Πάρτε απόφαση. Όλα στο Βασιλικό ή και στη Δεκέλεια <<<

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη πιλοτική εφαρμογή του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2022 υπήρξε πολύ πιο επιτυχημένη σε σύγκριση με την πρώτη ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά και για την ετοιμότητα του Διαχειριστή και των συστημάτων. Αριθμός συμμετεχόντων που όπως μεταφέρεται στην Brief αναμένεται πως θα αυξηθεί στην 3η δοκιμαστική περίοδο. 

Συγκεκριμένα κατά την δεύτερη δραστηριοποιήθηκαν 6 Προμηθευτές, 1 Παραγωγός, 8 Παραγωγοί ΑΠΕ και 4 Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης.

Παραμένουν εκκρεμότητες 

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στο πλαίσιο συζήτησης του προϋπολογισμού του Διαχειριστή, οι εκκρεμότητες που χρήζουν διευθέτησης, πριν ο ΔΣΜΚ επιχειρήσει να προβεί στην εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, αφορούν στην ολοκλήρωση του έργου προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης και ελέγχου του συστήματος διαχείρισης της αγοράς (Market Management System-MMS), στην προώθηση διαδικασιών μεταφοράς του υφιστάμενου προσωπικού της ΑΗΚ που υπηρετεί στον ΔΣΜΚ στο μισθολόγιο του ΔΣΜΚ ή επιστροφής του στην ΑΗΚ, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία του τελευταίου, καθώς και στην ενίσχυση του ΔΣΜΚ με πρόσθετο προσωπικό, για να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

Σχεδόν 11 εκατ. οι δαπάνες του ΔΣΜΚ για το 2023

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.840.000 και συνολικά έσοδα ύψους €9.406.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τη διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€8.951.000), από την ανάκτηση δαπάνης εκκαθάρισης αγοράς ηλεκτρισμού (€282.000) και από την ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€100.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ για το 2023 αφορούν στα ακόλουθα:

1.    Αποδοχές προσωπικού (€5.225.000).
2.    Δαπάνες λειτουργίας (€3.824.000).
3.    Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.671.000).
4.    Άλλες δαπάνες (€30.000).
5.    Απρόβλεπτες δαπάνες (€90.000).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ αναμένεται πως θα τεθεί προς ψήφιση την Πέμπτη 30/3 ενώπιον της Ολομέλειας. 

Χ.Ζ.

 
4363