ΕΕ: Κοντά στους 10 εκ. τόνους ανακύκλωσης πλαστικών ως το 2025

Aθανάσιος Αθανασίου (Βέλγιο/Βρυξέλλες)

Κοντά στο στόχο της ανακύκλωσης των 10 εκατομμυρίων τόνων πλαστικού το 2025, ανακοίνωσε πως βρίσκεται σήμερα (10/11) "η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών -CPA". 

Η συμμαχία, την οποία δρομολόγησε η Κομισιόν το 2018, αποτελείται από 245 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναλαμβάνει  δράσεις που περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τον σχεδιασμό για την ανακύκλωση πλαστικών προϊόντων, στο οποίο απαριθμούνται 19 πλαστικά προϊόντα, τα οποία η συμμαχία θα καταστήσει περισσότερο ανακυκλώσιμα· μια έκθεση σχετικά με τη συλλογή και διαλογή πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ, στην οποία παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση· και ένα θεματολόγιο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) σχετικά με την ανακύκλωση των πλαστικών. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τον Ιανουάριο του 2021, όπως ανακοινώθηκε, η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών θα υλοποιήσει τρεις ακόμη δράσεις, συμπεριλαμβανομένων ενός συστήματος εποπτείας για την παρακολούθηση των ροών πλαστικών υλικών στην Ευρώπη· μιας έκθεσης σχετικά με τις αναξιοποίητες δυνατότητες για περισσότερη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων και τις αναγκαίες βελτιώσεις για την επίτευξη του στόχου των 10 εκατομμυρίων τόνων· και μιας χαρτογράφησης των σχετικών επενδυτικών αναγκών.

Οι βιομηχανίες που μετέχουν στην CPA αναλαμβάνουν εθελοντικές δεσμεύσεις που στη συνέχεια αξιολογούνται. Παρότι ο γενικός στόχος για το 2025 είναι εφικτός, άλλες δεσμεύσεις που ελήφθησαν από τους χρήστες ανακυκλωμένων πλαστικών (όπως οι μετατροπείς και οι κατασκευαστές πλαστικών) δεν ήταν επαρκείς και ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης, για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης.

ΚΥΠΕ

 
2792