Εκδόθηκε η άδεια οικοδομής για Σταθμό EuroAfrica Interconnector

Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου ανέρχεται σε 1 δις ευρώ

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει την τελική άδεια οικοδομής για τον σταθμό ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAfrica Interconnector.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου με δυνατότητα μεταφοράς 1000MW, ανέρχεται σε 1.0 δις ευρώ, με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες. 

Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2023 και παράλληλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 θα λειτουργήσει και η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Κύπρου.
 
Η EuroAfrica Interconnector είναι ο επίσημος φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραχώρηση της σχετικής άδειας ανάβει το πράσινο φως για την κατασκευή σταθμού μετατροπής HVDC, για την οποία έχει επιλεγεί η Siemens ως προτιμώμενος κατασκευαστής.
 
Ήδη, από τον Νοέμβριο του 2019, το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει την πολεοδομική άδεια για τα κατασκευαστικά έργα για τον σταθμό μετατροπής HVDC με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 2,000 μεγαβάτ, ως επίσης και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρισμού της Κύπρου και της Αιγύπτου με την Ελλάδα (Κρήτη) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Τον Ιούνιο του 2019, υπογράφηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η σύμβαση παραχώρησης γης για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κύπρο

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 33 χρόνια, με τον Φορέα Υλοποίησης του έργου να έχει το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για άλλες δύο περιόδους 33 χρόνων, ενώ έχουν ήδη εκπονηθεί οι απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, και παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες άδειες από τις κυπριακές αρχές.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 
 
Η EuroAfrica Interconnector αποτελεί τον «ηλεκτρικό διάδρομο»που διασυνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη, μέσω Κύπρου, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο για την Αφρική και τον Αραβικό κόσμο.
 
«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Κυβέρνηση της Αιγύπτου και για την προσωπική στήριξη της Α.Ε. Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Άμπτελ Φάταχ Ελ Σίσι», καταλήγει η ανακοίνωση.

 
3182