Εκτάκτως οι Υπουργοί Ενέργειας ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

Συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ

H Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου συμμετείχε στις εργασίες του έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/10) στο Λουξεμβούργο.  

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών της ενέργειας και πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Οι Υπουργοί, είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν για τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν στο επόμενο διάστημα για την προστασία κυρίως των ευάλωτων καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να σχολιάσουν την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει μια «εργαλειοθήκη» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές, καθώς επίσης και να υποβάλουν εισηγήσεις αναφορικά με πρόσθετα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι μελλοντικών κλυδωνισμών στις τιμές ενέργειας. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Τα έξι μέτρα της Κύπρου κατά της ενεργειακής κρίσης  <<<

Η Πηλείδου ζήτησε από την ΕΕ να εκδόσει συμπληρωματική κατ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία θα αναγνωρίζει τον μεταβατικό ρόλο του Φυσικού Αερίου
Σε παρέμβασή της, η Υπουργός Ενέργειας εξέφρασε ανησυχία για την απροσδόκητη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία αναπόφευκτα προκάλεσε αμφιβολίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έντονες αντιδράσεις τόσο από πολίτες, όσο και από κυβερνήσεις, για τις σημερινές πολιτικές της ΕΕ και τα μέτρα για πράσινη μετάβαση. Η κα Πηλείδου ανέφερε ότι αυτή η συγκυρία πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό δίδαγμα για όλους και ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές που αποφασίζονται σε επίπεδο ΕΕ, οι ευάλωτοι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τις αυξήσεις των τιμών, ανεξάρτητα από τους λόγους που τις προκαλούν. Στη συνέχεια, η Υπουργός Ενέργειας ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανακοίνωση της και την «εργαλειοθήκη» με τα προτεινόμενα μέτρα που μπορεί να λάβουν τα κράτη μέλη.  

Ανέφερε, παράλληλα, ότι είναι πολύ σημαντικό όπως ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τρεις βασικές παράμετροι και η Επιτροπή λάβει κατάλληλα μέτρα για:
1. 
   Επιτάχυνση της δημιουργίας διασυνοριακών διασυνδέσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της περαιτέρω διείσδυσης της μη συνεχόμενης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού και της δημιουργίας επαρκούς ρευστότητας στην αγορά.
2.    Διατήρηση της απαραίτητης ευελιξίας, ώστε τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται εγκαίρως στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στα πιο ευάλωτα μέλη τους σε περίπτωση αιφνίδιων αυξήσεων των τιμών ενέργειας.

3.    Μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία μέσω τεχνολογιών, όπως η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο του φυσικού αερίου κατά τη μεταβατική περίοδο και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προχωρήσει στην έκδοση συμπληρωματικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η οποία θα αναγνωρίζει τον μεταβατικό ρόλο του φυσικού αερίου στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Ταξινομία.

Καταλήγοντας, η κα Πηλείδου παρουσίασε τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος όπως είναι η μείωση των χρεώσεων δικτύου η οποία θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής ηλεκτρισμού κατά 10% από Νοέμβριο 2021 έως και Φεβρουάριο 2022, την παροχή οικονομικής βοήθειας σε ευάλωτους καταναλωτές για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών (όπως ψυγεία, κλιματιστικά, πλυντήρια), την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους. Επιπλέον, η Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στην υιοθέτηση του virtual net-metering για οικιακούς καταναλωτές και γεωργούς, καθώς και στη μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που θα γίνει για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τα οφέλη τους στο κόστος ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τον Κανονισμό για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο.

 
3341