Επιχορήγηση €100 εκ. από την Ε.Ε. για τον EuroAsia Interconnector

Tερματίζεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και συνδέεται με το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό δίκτυο, σημειώνει von der Leyen

 Με απόφαση ορόσημο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την επιχορήγηση 100 εκατ. Ευρώ στην ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector ως μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ, και για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και πράσινης οικονομίας, σημείωσε η  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Ursula von der Leyen ανακοινώνοντας τη θετική εκτίμηση της ΕΕ για το Κυπριακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.

Στις 17 Μαΐου, η Κύπρος υπέβαλε το εθνικό ΣΑΑ της, κοστολογημένο στα 1.206 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

«Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, το τελευταίο μη-διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ, διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπει την αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδέοντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με το ηπειρωτικό σύστημα της ΕΕ.

«Το έργο αποτελείται από την διασυνοριακή διασύνδεση με συνολικό μήκος 1.208 χλμ μεταξύ Ελλάδας (Κρήτη), Κύπρου και Ισραήλ.»

Tο σχέδιο ανάκαμψης της Κύπρου αφιερώνει το 41% της συνολικής διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς της στόχους. Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector υποβοηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδιαίτερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχολιάζοντας τα ενεργειακά σχέδια κατά την επίσημη διήμερη επίσκεψή της στην Κύπρο στις 8 Ιουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen είπε:

«Το Κυπριακό σχέδιο στην ολότητα του, είναι πολύ ισορροπημένο στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, αντιμετωπίζοντας τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Το σχέδιο θα βοηθήσει στη σύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό δίκτυο. Η Υπουργός Ενέργειας μου το έχει επίσης περιγράψει με λεπτομέρεια. Και έτσι, θα συμβάλει στην ενεργειακή ολοκλήρωση της χώρας. "

v

Ο Φορέας Υλοποίησης EuroAsia Interconnector συγχαίρει την Προέδρο von der Leyen για τη δέσμευση της Επιτροπής στη δημιουργία της λεωφόρου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Κύπρου και ηπειρωτικής Ευρώπης. Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος PCI 3.10 EuroAsia Interconnector εξασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχοντας 2.000 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από καθαρούς πόρους, ηλιακή και ανανεώσιμη ενέργεια.

Η EuroAsia Interconnector, Φορέας Υλοποίησης της ευρωπαϊκής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τα εθνικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας (Κρήτη), είναι Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI 3.10), έχει εξασφαλίσει όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις και παρέλαβε δεσμευτικές προσφορές από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον ενεργειακό τομέα Siemens και εταιρείες κατασκευής και πόντισης καλωδίων υψηλής τάσης HVDC Nexans και Prysmian, και προχωρεί στην έναρξη των κατασκευαστικών έργων.

 
3178