ΕΤΕ: Χρηματοδοτεί Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 160 MW

Η ΕΤΕ χρηματοδοτεί Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 160 MW στον Σταθμό Βασιλικού
  • Η ETE εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ για Μονάδα Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΑΣΚ) συνολικού κόστους 152 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η νέα Μονάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια ενέργειας και θα αντικαταστήσει το μαζούτ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε να στηρίξει την κατασκευή μίας νέας Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Βασιλικό από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η νέα Μονάδα Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΑΣΚ) στο Βασιλικό δυναμικότητας 160 MW θα οδηγήσει στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όπως και άλλων μορφών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Η σημαντική συμβολή της νέας Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Βασιλικό, που θα επιτρέψει στην Κύπρο να τροφοδοτείται με καθαρότερη ενέργεια, έχει αναγνωριστεί από την ETE με την πρόσφατη χρηματοδότηση της προς στην Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το νέο μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕ αποδεικνύει πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα υποστηρίζει μεταρρυθμιστικές επενδύσεις στην χώρα μας», ανέφερε ο καθηγητής Μιχάλης Κωμοδρόμος, Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη στον ενεργειακό τομέα και αποτελεί πολύτιμο εταίρο στις προσπάθειες της Κύπρου να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους και να απομακρυνθεί από την εξάρτηση
από την παραγωγή ενέργειας με πετρέλαιο, παρέχοντας υποστήριξη σε πολλά έργα που σχετίζονται με την ενέργεια. Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της ETE για τη σημασία της στήριξης της ενεργειακής μετάβασης στην Κύπρο και την υποστήριξή της στη νέα Μονάδα
στο Βασιλικό», ανέφερε η Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Δανεισμού για Ενεργειακά Έργα της ETE που συμφωνήθηκε το 2019, δεσμευτήκαμε να υποστηρίξουμε μία σειρά έργων φυσικού αερίου που βρίσκεται ήδη υπό αξιολόγηση, προτού μεταβούμε σε δανεισμό μόνο για ανανεώσιμες πηγές από το 2021. Γι’ αυτό η ETE είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει 76 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη της κατασκευής της νέας Mονάδας στο Βασιλικό για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Κύπρο. Η ETE προσβλέπει σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και άλλους εταίρους ενεργειακών έργων για τη στήριξη μελλοντικών επενδύσεων καθαρής ενέργειας στην Κύπρο», ανέφερε η Λιλιάνα Παύλοβα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνη για δανειοδοτικές ενέργειες στην Κύπρο.

Η ETE θα παράσχει δάνειο ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 15 ετών, για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας Μονάδας συνολικού κόστους 152 εκατομμυρίων ευρώ στο Βασιλικό στη νότια ακτή της Κύπρου, στο βιομηχανικό χώρο
του υφιστάμενου Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η νέα ΜΑΣΚ φυσικού αερίου δυναμικότητας 160 MW θα συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς παραγωγικής ικανότητας για την υποστήριξη του τερματισμού των παρωχημένων μονάδων παραγωγής ενέργειας με τη χρήση μαζούτ.

Η νέα Μονάδα του Βασιλικού θα προσφέρει επίσης ευελιξία επιτρέποντας μελλοντικά τη μεγαλύτερη χρήση της διαλείπουσας αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο.

Η νέα Μονάδα θα αποτελέσει την πιο αποδοτική Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο και θα χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ΜΑΣΚ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ανασκόπηση ενεργειακού δανεισμού της ETE

Η νέα Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βασιλικό αναμένεται να παράγει απόλυτες εκπομπές άνθρακα 380 gCO2 / kWh, το οποίο βρίσκεται εντός του προτύπου απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων των 550 gCO2 / kWh που ισχύει κατά την έγκριση του έργου.

Από τότε που το διοικητικό συμβούλιο της ETE ενέκρινε το έργο, η ETE εισήγαγε μια νέα πολιτική δανεισμού ενεργειακών έργων η οποία θα τερματίσει κάθε χρηματοδότηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα έως το τέλος του 2021.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί το μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της. Διαθέτει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

 
3586