€1,7 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση 7 κτηρίων του δημοσίου

Μπαίνουν φωτοβολταϊκά, θερμομονώσεις και αλλάζουν συστήματα θέρμανσης και ψύξης - Ολοκληρώνεται το έργο «STRATENERGY»

Με διαγωνισμό προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση  επτά κτιρίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με προϋπολογισμό κοντά στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση:

  • Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αγίου Δομετίου, 
  • Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αθηένου, 
  • Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Γεροσκήπου, 
  • Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας, 
  • κτιρίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας, 
  • κτιρίου του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό
  • κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού 

Το έργο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, τα κυριότερα είδη επεμβάσεων που θα υλοποιηθούν και ανάλογα με το κτίριο είναι θερμομόνωση οροφής, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι είναι το έργο «STRATENERGY»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €3.723.406,07. Το έργο αποτελεί μια συνέχεια του στρατηγικού έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ σε ότι αφορά την εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030 συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια».

Οι στόχοι του έργου STRATENERGY είναι:

Υλοποίηση ώριμων στρατηγικών έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια:
Κύπρος:
Δήμος Γεροσκήπου – Δημοτικό Μέγαρο, Δήμος Αγίου Δομετίου – Δημοτικό Μέγαρο, ΣΑΛΑ – ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία, Δήμος Σωτήρας – Δημοτικό μέγαρο, Δήμος Λεμεσού – Δημοτική Πινακοθήκη, Δήμος Αθηένου – Δημοτικό Μέγαρο, ΤΕΠΑΚ

Ελλάδα: Κρήτη: Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (διατηρητέο) – Θερμομόνωση οροφής, Φωτισμός LED, Φωτοβολταϊκά, β)Σάμος: Κτίριο Δημαρχείου (διατηρητέο) – Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Αντλία θερμότητας, Φωτισμός LED,γ) Θήρα: Κτίριο Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνία – Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Φωτισμός LED, Αντλία θερμότητας, δ) Κω: Κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου Αντιμάχειας – Φωτισμός LED, Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου – Φωτισμός LED, Αντλία θερμότητας.

Οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα

Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής /μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφής πολιτικές.

Το STRATENERGY τηρεί ένα ενιαίο χαρακτήρα, προσδοκώντας την επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων σε κάθε γεωγραφικό σημείο της επιλέξιμης περιοχής. Επεκτείνει τις σύγχρονες πρακτικές, αφού προτυποποιεί το στρατηγικό / επιχειρησιακό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και το εξειδικεύει έως το 2030, ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου.

Το STRATENERGY υποστηρίζει συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, συγκεκριμένα:

(α) Προωθεί και ενθαρρύνει την υλοποίηση επιδεικτικών ώριμων έργων σε δημόσια κτίρια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους,

(β) Οριστικοποιεί το κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 κάθε δημοσίου φορέα που βάζει τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη.

Το έργο τηρεί ένα ενιαίο χαρακτήρα, προσδοκώντας την επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων σε κάθε γεωγραφικό σημείο της επιλέξιμης περιοχής. Επεκτείνει τις σύγχρονες πρακτικές, αφού προτυποποιεί το στρατηγικό / επιχειρησιακό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και το εξειδικεύει έως το 2030, ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

– Ώριμα στρατηγικά έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια της περιοχής χτίζοντας πάνω στην γνώση του ΕΝΕΡΓΕΙΝ (και ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ). Συνεισφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 (μείωση πρωτογενούς ενέργειας κατά ~4868 ΜWh ετησίως).

– Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα «ενεργειακού σχεδιασμού» στα δημόσια κτίρια μέσω: (α) του εμπλουτισμού της εμπειρίας από τα στρατηγικά έργα στην περιοχή (από το 2013), (β) στο σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου σχεδιασμού της εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε φορέα στα δημόσια κτίρια του, (γ) της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω χρήσης των εφαρμογών πληροφορικής.

– Μεγιστοποίηση της συμβολής στους στόχους 2030 των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

 
2670