Εξαιρείται η Κύπρος από την κατάργηση χρηματοδότησης έργων ΦΑ

Σχετική παρέκκλιση διασφαλίζει τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για Κύπρο και Μάλτα

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Δεν αγγίζει την Κύπρο η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία «έργα που βασίζονται στο φυσικό αέριο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ».

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη (28/09/21) τη θέση της σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την επιλογή ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), όπως γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης, αγωγούς ορυκτών καυσίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και «έξυπνα» δίκτυα, τα οποία θα επωφεληθούν από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ψήφισαν υπέρ της χρηματοδότησης της ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου, όπως οι ηλεκτρολύτες, καθώς και της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους κανόνες που προτείνει το ΕΚ, έργα που βασίζονται στο φυσικό αέριο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διαβεβαίωσαν μιλώντας στην Brief, ότι έχει διασφαλιστεί δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης:

«Για την Κύπρο και τη Μάλτα (μόνα μη διασυνδεδεμένα Κράτη Μέλη  με τα διευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου) έχει συμπεριληφθεί σχετική παρέκκλιση η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα έργα που βρίσκονται σε ανάπτυξη ή σχεδιασμό και έχουν λάβει το καθεστώς Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος με σκοπό τη μόνιμη ασφαλή διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα έργα αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουν στο μέλλον, τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές ενέργειας, μεταξύ και αυτής του υδρογόνου», ανέφεραν οι αρμόδιες πηγές στην Brief, ενώ παράλληλα διευκρινίστηκε ότι «η συγκεκριμένη παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι Κύπρος και Μάλτα διασυνδεθούν με το διευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου».

Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για πολλά Κράτη Μέλη, καθώς αποτελεί το μεταβατικό καύσιμο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς (Ηλεκτροπαραγωγή, Βιομηχανία και Μεταφορές).

«Η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων κατά 55% με το στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Παρόλο που η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει ένα απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, παράγοντας που θέτει σοβαρούς περιορισμούς στην περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειές της για την επίτευξη πιο φιλόδοξων ενεργειακών στόχων, γίνονται προσπάθειες μέσω άλλων μηχανισμών να αρθούν τα εμπόδια αυτά. Η στήριξη που αναμένεται να λάβει η Κύπρος από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για αποθήκευση ενέργειας, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα βοηθήσει την Κύπρο να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές», κατέληξαν οι πηγές από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 
3180