Goldman Sachs: Αγοράστε ΑΠΕ - Ποιές ευρωπαϊκές εταιρίες επιλέγει

Supercycle 30 ετών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βλέπει ο Οίκος

Στο μικροσκόπιο της Goldman Sachs μπαίνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ΑΠΕ καθώς διαβλέπει σημαντικές προοπτικές για ανάκαμψη στις μετοχές τους. Εnel, RWE, EDP, EDPR, Iberdrola και Endesa είναι μεταξύ των επιλογών.

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα από τα υψηλά του Ιανουαρίου 2021, οι περισσότερες μετοχές, όπως τις χαρακτηρίζει Green Energy Majors (GEMS), έπεσαν κατά 20%, και σε κάποιες περιπτώσεις περίπου 40%.

Αυτό οφειλόταν στις υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων, με τη σειρά τους που οδήγησαν σε μια εναλλαγή των προσδοκιών και εκτιμήσεων για ανάπτυξη με στροφή στις βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου.

Στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, όπου συναντάμε την Orsted, αυτή η εκτίμηση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τα αρνητικά νέα και εκφράστηκε στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης μιας απογοητευτικής δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη, με βάση την αδύναμη καθοδήγηση για τα κέρδη του 2021 και των ανησυχιών που σχετίζονται με τη δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πτώσεις των κεφαλαιοποιήσεων α

Το 70% των Green Energy Majors (GEMS) βρίσκεται επί του παρόντος σε μηδενική (ή σχεδόν μηδενική) αποτίμηση για την μελλοντική ανάπτυξη των ΑΠΕ.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Σύμφωνα με την Goldman Sachs τα τρέχοντα επίπεδα των αξιών είναι ένα κατάλληλο σημείο εισόδου, ειδικά υπό το πρίσμα ενός επερχόμενου supercycle 30 ετών στις επενδύσεις καθαρής ενέργειας με μέσον όρο προσδοκώμενης ανόδου σχεδόν 50%.

Οι προσδοκίες αυτές αποτιμούν την ανάπτυξη έως το 2035 για τα IRRs πολύ κάτω από αυτά που παρατηρήθηκαν στις πρόσφατες δημοπρασίες. α

Υπερβολικές ανησυχίες
Εκτός από κάποιες «θεσμικές» ανησυχίες για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, οι προοπτικές για τις αποδόσεις στα χερσαία αιολικά και τα ηλιακά φωτοβολταϊκά εμφανίζονται ισχυρές.

Οι προσθήκες δυναμικότητας τα τελευταία τρία χρόνια που δημιουργούν ορατότητα έως το 2023-25, όπως φαίνεται στα CMDs των Iberdrola, Enel και EDP φαίνεται να υποδηλώνουν μέση προ φόρων ROCE, δηλαδή απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων στο 8% -9%, ανάλογα με την εταιρία.

Αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλότερα από το κόστος του κεφαλαίου, και πολύ πάνω από τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις στα δίκτυα ισχύος φυσικού αερίου.

Το 2019, σύμφωνα με την Goldman κυριάρχησε η ανάγκη «εξημελτρισμού όλων» για να επιτευχθεί η ουδετερότητα του κλίματος.

Το 2020, είδαμε αποδείξεις για την δέσμευση της ΕΕ για καθαρό μηδενικό αποτύπωμα (EU Green Deal) και την παγκοσμιοποίηση των πολιτικών για το κλίμα (Ασία), ενώ τα πρώτα σημάδια από τις ΗΠΑ φαίνονται ενθαρρυντικά.

Στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021 αρχίσαμε να βλέπουμε ενίσχυση όλων αυτών των τάσεων: Οι ηγέτες της βιομηχανίας, όπως η Iberdrola, η Enel, η Acciona και η EDP, αναβάθμισαν το ετήσιο δυναμικό ανάπτυξής τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 2,5 ως 4 φορές.

Υψηλότερες αποδόσεις μετά φόρων για τις ΑΠΕ έναντι του WACC α

Αξιολόγηση
Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα ευνοούνται οι διαφοροποιημένες μεγάλες εταιρείες που έχουν σταθερούς ισολογισμούς και στα παρόντα επίπεδα αποτιμάται σε μηδενική τιμή η μελλοντική τους ανάπτυξη, Enel, RWE, EDP, EDPR, Iberdrola, Endesa, SSE. Η Goldman πρόσθεσε την EDPR στο CL και αναβάθμισε την Solaria σε Αγορά, ενώ διατήρησε την Snam σε «Ουδέτερο» (Neutral).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Παραμένει επίσης σε «Αγορά» με βαθμολογία η EDP και η Orsted και «Ουδέτερη» (Neutral) είναι η ένδειξη για την Acciona.

Πτώση 20% για τις GEM από τις αρχές Ιανουαρίου

α

(worldenergynews.gr)

 

 
2452