Η νέα πηγή χρηματοδότησης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Πού στρέφονται οι εταιρείες, καθώς οι τράπεζες κλείνουν τις στρόφιγγες

Καθώς οι τράπεζες απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη έργων που σχετίζονται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και άλλες παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι επενδύσεις σε μετοχές ή οι διευκολύνσεις δανεισμού βάσει αποθεματικών (RBL) στερεύουν, οι ιδιώτες παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ αναζητούν εναλλακτικές πηγές.

Αυτή είναι η αποδεδειγμένα ανεπτυγμένη τιτλοποίηση παραγωγής (PDP), στην οποία ένας παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου εκδίδει ομόλογα σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης με βάση περιουσιακά στοιχεία (ABS). Με άλλα λόγια, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα μετρητά από την παραγωγή πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου ως εγγύηση για τα ομόλογα που τοποθετούνται στους επενδυτές.

Τιτλοποίηση Ενεργειακών Περιουσιακών Στοιχείων

Όπως γράφει τo oilprice.com η πρώτη τέτοια τιτλοποίηση ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιήθηκε το 2019, αλλά κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα τον περασμένο χρόνο, καθώς πολλοί ιδιώτες παραγωγοί προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.

«Οι τιτλοποιήσεις που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου βοηθούν στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για εταιρείες που συνήθως έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από πιο παραδοσιακές πηγές, όπως διευκολύνσεις δανεισμού βάσει αποθεματικών (RBL), έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης ή επενδύσεις σε μετοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Fitch Rating.

Και πρόσθεσε ότι «οι νεοεκδοθείσες συναλλαγές παρέχουν σταθερή ταμειακή ροή καθώς τα ποσοστά εξάντλησης είναι αρκετά προβλέψιμα ανάλογα με την ηλικία των πηγαδιών και τη συνολική διαφοροποίηση».

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ευμετάβλητων τιμών το 2020 και το 2021, οι τιτλοποιήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου αποδείχθηκε ότι τα PDP παρουσίασαν πολύ μικρότερη μεταβλητότητα, «κυρίως λόγω των αντισταθμίσεων τιμών των εμπορευμάτων και των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των τιτλοποιήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας DBRS Morningstar.

Η απόδοση της τιτλοποίησης PDP παρέμεινε ανθεκτική κατά τη διάρκεια της Covid, παρά την υψηλή αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις χρεοκοπίες των χειριστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανέφερε επίσης η Fitch Ratings.

Το 2022, η αγορά τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πραγματικά ανθίσει, με τις συμφωνίες ενεργειακής ABS να τριπλασιάζονται σε αξία από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Guggenheim Securities που επικαλείται το Reuters .

Μέχρι στιγμής φέτος, ιδιωτικές εταιρείες έχουν πουλήσει σε επενδυτές 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε τιτλοποιήσεις PDP, από μόλις 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

 
4371