Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύξησαν την ηλεκτρική τους παραγωγή κατά 4,46%

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), η παραγωγή αιολικής ενέργειας συνεχίζει τη σταθερή της ανάπτυξη, και μάλιστα αν συνεχίσει τον τρέχοντα ρυθμό (8,1% το 2018), αναμένεται να καλύψει το χάσμα με την υδροηλεκτρική ενέργεια μέσα το 2019 ή στις αρχές του 2020.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της υπηρεσίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύξησαν την ηλεκτρική τους παραγωγή κατά 4,46% και αντιπροσώπευαν το 17,64% του μείγματος των ΗΠΑ το 2018. Οι μη υδροηλεκτρικές ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκαν κατά 9,83%, με τη γεωθερμική ενέργεια να σημειώνει αύξηση κατά 5%, την αιολική κατά 8,1%, και την ηλιακή κατά 24,4%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. 
 
Ωστόσο, τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 2,9% της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια, σε σχέση με το 2017. Επιπλέον, η συνολική παραγωγή από όλες τις πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων, ιδίως του φυσικού αερίου, αυξήθηκε κατά 3,67%. Συνεπώς, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε ελάχιστα από το 17,51% του 2017.

Τα στοιχεία αυτά κρύβουν όμως τη δραματική αύξηση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο ήταν πενταπλάσια σε σχέση με το 2008, ενώ η παραγωγή από ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε κατά περισσότερο από 100 φορές σε σχέση με τα στοιχεία της EIA μια δεκαετία νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, η γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα έχουν αυξήσει την παραγωγή τους κατά λίγο περισσότερο από 1% κατά μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο άνεμος βρίσκεται τώρα μόλις 6% πίσω από την υδροηλεκτρική ενέργεια. Εάν η παραγωγή αιολικής ενέργειας συνεχίσει τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξής της πιθανότατα θα κλείσει το χάσμα με υδροηλεκτρική ενέργεια πριν τις αρχές του 2020 και θα γίνει η κορυφαία ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ.

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να εκατονταπλασιάστηκε από το 2008, αλλά τα στοιχεία της ΕΙΑ αποκαλύπτουν ότι καλύπτει μόλις το 2,29% της ζήτησης. Αν διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης που παρουσίασε το 2018, θα μπορούσε να τριπλασιάσει την παραγωγή της και να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ μέσα σε πέντε χρόνια.

energia.gr

 
1605
Thumbnail

Σε όλες τις περιπτώσεις υψηλής απόδοσης ΑΠΕ ή πυρηνικής παραγωγής και/ή χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικές θερμικές μονάδες με υψηλότερα λειτουργικά κόστη τίθενται εκτός αγοράς, γεγονός που πιέζει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

ad1mobile

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Κομισιόν σε έκθεσή της για το δ' τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των ωρών που καταγράφηκαν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω των 30 ευρώ/MWh ανά αγορά και για ποιο λόγο. 

Πρώτο στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, οι περισσότερες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δυσκολεύονται να καλύψουν τα λειτουργικά τους κόστη, συνυπολογίζοντας το κόστος ρύπων και καυσίμων το 2019. Το παραπάνω όριο των 30 ευρώ/MWh προκύπτει από τις παρακάτω εκτιμήσεις που κάνει η επιτροπή και καταγράφει στην έκθεσή της. 

Το μέσο βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος για μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2019 εκτιμήθηκε στα 27 ευρώ/MWh, με 36% ενεργειακή απόδοση της μονάδας, εκπομπές ρύπων 1.1 τόνους CO2/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με την μέση τιμή ρύπων το 2019 να είναι στα 25 ευρώ ο τόνος και με μηδενικά κόστη καυσίμου. Στην περίπτωση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) τα ίδια κόστη εκτιμώνται στα 32 ευρώ/ Mwh, με 58% ενεργειακή απόδοση, δείκτη εκπομπών 0.35 τόνους CO2/MWh, με την μέση τιμή ρύπων στα 25 ευρώ ο τόνος και το κόστος καυσίμου 13.5 ευρώ/MWh. Για μια αντίστοιχη τυπική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα, το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος εκτιμάται ακόμη υψηλότερα, στα 38 ευρώ/MWh.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Γερμανία και Γαλλία λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Γηραιά Ήπειρο, κατέγραψαν χαμηλές τιμές σε περισσότερο από 20% των ωρών το 2019, όπως φαίνεται και στον  παρακάτω πίνακα. 

 

 

Το σημαντικό μερίδιο των πυρηνικών σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες δυναμικότητες των υδροηλεκτρικών και την αυξανόμενη βάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βοηθούν να εξηγηθεί η εξέλιξη της γαλλικής περίπτωσης και γιατί εκεί συναντώνται σε τέτοιο ποσοστό τέτοιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, καθοριστικό ρόλο για την διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα έπαιξαν τα ηλιακά και τα αιολικά που ξεπερνούν σε σύνολο τα 100GW.

Το ζήτημα ωστόσο είναι πιο περίπλοκο και επηρεάζεται επίσης από τα πρότυπα ζήτησης, την καμπύλη αξίας (Merit Order Curve ή MOC) και τις διασυνδύσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα 2/3 της παραγόμενης ενέργειας στην ηπειρωτική Δανία (zone DK1) προήλθε από αιολικά και ηλιακά το 2019 και ωστόσο κατέγραψε την ίδια ποσότητα περιπτώσεων ωρών με χαμηλές τιμές, με την Τσεχία όπου η χαμηλού κόστους παραγωγή ΑΠΕ δεν υπερέβει το 10% την ίδια χρονιά, όπου, όμως, οι τιμές συσχετίζονται άμεσα με την γειτονική αγορά της Γερμανίας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε ότι αφορά τις μέσες τιμές φορτίου βάσης εκτιμάται ότι μονάχα περιορισμένα επέδρασαν στην διαμόρφωση χαμηλών τιμών. Η μέση τιμή φορτίου βάσης της Βουλγαρίας για το 2019 ήταν πολύ παρόμοια με αυτές σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όμως, στη περίπτωση της Βουλγαρίας ο αριθμός των ωρών με τιμές κάτω των 30 ευρώ/MWh ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

ad2mobile

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, οι λιγότερες περιπτώσεις ωρών με τιμές κάτω των 30 ευρώ/MWh καταγράφηκαν σε Ελλάδα και Ιταλία, με σχετικά υψηλές μέσες τιμές και χαμηλή μεταβλητότητα αυτών.

Πηγή: Energypress.gr

article 1