Μεγάλες οι μειώσεις στις παραδόσεις ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ

Μεγάλες οι μειώσεις στις παραδόσεις ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ τον Μάρτιο 2020

Σημαντικές μεταβολές στις παραδόσεις αρκετών καυσίμων που χρησιμοποιούνται συνήθως για τις μεταφορές δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία του Μαρτίου 2020 που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2020, οι παραδόσεις βενζίνης και καυσίμων αερίου στην ΕΕ (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα και την Εσθονία) μειώθηκαν κατά 15% και 27% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά 24% και 22% σε σύγκριση με τη μέση τιμή του τελευταίου Μαρτίου δεκαετία (2010 έως 2019), καταγράφει η Eurostat.

Αν και σε επίπεδο ΕΕ, η παράδοση άλλων καυσίμων όπως το ντίζελ, το υγραέριο και το μαζούτ αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, παρατηρήθηκαν σοβαρές πτώσεις σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Τον Μάρτιο του 2020, οι παραδόσεις βενζίνης μειώθηκαν σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν σε χαμηλά ρεκόρ (από την έναρξη των χρονοσειρών το 2008), με τις υψηλότερες μειώσεις των ποσοτήτων  στην Ιταλία (-40%), στην Ισπανία (-33%) και στη Γαλλία (-20%).

Οι παραδόσεις φυσικού αερίου / ντίζελ μειώθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ αυξήθηκαν σε άλλα. Οι υψηλότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (-26%) και στην Ισπανία (-11%). Ομοίως, οι παραδόσεις υγραερίου μειώθηκαν κατά 27% στην Ιταλία, όπου χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο μεταφοράς.

Οι παραδόσεις κηροζίνης υποχώρησαν και αυτές με τις  μεγαλύτερες μειώσεις στις παραδόσεις σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (-57%) και στην Ιταλία (-52%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (-35%) Γαλλία (-28%) και τη Γερμανία (-20%).

Για την Κύπρο, τα δεδομένα παράδοσης έχουν ως εξής: 19.000 τόνοι, ή -24% για τη βενζίνη, 79.000 τόνοι, ή -16% για το ντίζελ, 6.000 ή -25% για το υγραέριο, 52.000 τόνοι ή -18% για το καύσιμο πετρέλαιο και 11.000 τόνοι ή - 38,9% για την κηροζίνη.

(ΚΥΠΕ)

 
4282