Μεγάλη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την Κύπρο το 2020

Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των χωρών με μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση τόσο πρωτογενούς όσο και τελικής ενέργειας

Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των χωρών όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση τόσο πρωτογενούς όσο και τελικής ενέργειας, σύμφωνα με δεδομένα τα οποία δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
 
Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη το 2020 σε σύγκριση με την περίοδο 2017 - 2019, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας.
 
Ειδικότερα, το 2020 η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδά της από το 1990 όταν ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στοιχεία. Η υψηλότερη κατανάλωση είχε καταγραφεί το 2006, όταν η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας βρισκόταν 15,1% πάνω από τους στόχους για μείωσή τους μέχρι το 2020 και η τελική κατανάλωση ενέργειας βρισκόταν 9.0% πάνω από τους στόχους για το 2020.
 
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο για το 2017 - 2019, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ μειώθηκε κατά 9,9% και η τελική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 8,4% το 2020, σε σημαντικό βαθμό ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας.
 
Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη το 2020 σε σύγκριση με την περίοδο 2017 - 2019, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Εσθονία (21,2%), την Ισπανία (14,8%) και την Κύπρο (13,4%). Οι μικρότερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Λιθουανία (0,7%), την Ουγγαρία (2,5%) και τη Ρουμανία (4,5%).
 
Η τελική κατανάλωση ενέργειας επίσης μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη κατά την ίδια περίοδο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (17,4%), την Κύπρο (15,9%) και την Ισπανία (14,2%). Οι μικρότερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (0,3%), την Ουγγαρία (2,9%) και τη Σουηδία (2,9%).
 
Συνολικά, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώθηκε σημαντικά στα 1236 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) το 2020, ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2020, καθώς ήταν κατά 5,8% χαμηλότερη.
 
Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης απείχε κατά 9,6% από τους στόχους για το 2030, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης τα επόμενα χρόνια.
 
Όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας, αυτή μειώθηκε στους 907 ΤΙΠ το 2020, επίδοση που είναι κατά 5,4% χαμηλότερη από τους στόχους του 2020 αλλά 7,2% υψηλότερη από τους στόχους για το 2030.
 
(ΚΥΠΕ)

 
4112