Μειώθηκε κατά 12,9% η παροχή ηλεκτρισμού από ΑΗΚ και Παραγωγούς

Σε σχέση με Ιανουάριο-Ιούνιο του 2022 - Η αύξηση των οικιακών και εμπορικών φωτοβολταϊκών ο κυριότερος λόγος

Μεγάλη μείωση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο χρονιαία, όσο και μηνιαία δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, παρουσιάζοντας ουσιαστικά πως τα οικιακά φωτοβολταϊκά έχουν επηρεάσει τους Παραγωγούς από ΑΠΕ, αλλά και την ΑΗΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, στους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής για τον Ιούνιο του 2023, η Στατιστική καταγράφει μείωση στη βιομηχανική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά -11,4% για τον Ιούνιο του 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022, ενώ αυτή η μείωση αυξάνεται στο -12,9% για την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην Brief αρμόδιος λειτουργός της Στατιστικής, η Υπηρεσία καταγράφει στο πιο πάνω στοιχεία τη συμβατική παροχή από την ΑΗΚ και την παροχή από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. 

Σε αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται το net metering και το net billing, δηλαδή ούτε τα οικιακά, αλλά ούτε και τα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση. 

Όπως εξάγεται από τα στοιχεία η μεγάλη αύξηση που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες, αλλά και για εμπορικούς σκοπούς για ιδία κατανάλωση φαίνεται να επηρέασε τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τόσο από την ΑΗΚ όσο και από τους Παραγωγούς από ΑΠΕ

Αυτούσια τα στοιχεία της Στατιστικής για τη βιομηχανική παραγωγή των Ιούνιο 2023:

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2023 έφθασε στις 143,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  

ΒΔΩΨΑΨΑςΔςΑΔ

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+21,5%) και των μεταλλείων και λατομείων (+7,8%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-11,4%).     

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+20,1%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+15,0%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+11,9%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+11,7%). Αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-15,6%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,2%).  

ΔΦΔΣΣΑΣΔΗΔΔ

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+16,3%), στην ανάκτηση υλικών (+13,8%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+11,1%), στα μεταλλεία και λατομεία (+8,1%),  στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+7,4%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+7,4%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ήταν αυτές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-12,9%) και της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-9,2%).

ΔΒΩΨΑΕΔΔςΔ

Χαράλαμπος Ζάκος

Χαράλαμπος Ζάκος