Moody’s: Η άνοδος των τιμών θα πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο

Η ζήτηση για πετρέλαιο θα αρχίσει να αποδυναμώνεται, καθώς οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων αποδυναμώνουν την οικονομική ανάπτυξη

Οι τιμές του αργού πετρελαίου (Brent spot και West Texas Intermediate) είναι ευμετάβλητες στα $100-$120 ανά βαρέλι (bbl) μετά την Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, εξηγεί η Moody’s. Διάφορες ανταγωνιστικές δυνάμεις ζήτησης και προσφοράς έλκουν τις τιμές του πετρελαίου και η βραχυπρόθεσμη πορεία τους θα εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι δυνάμεις.

«Αναμένουμε ότι οι υψηλές και ασταθείς τιμές του πετρελαίου – και οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022 – θα υπονομεύσουν την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, μειώνοντας το προβλεπόμενο έλλειμμα προσφοράς και προκαλώντας μείωση των τιμών του πετρελαίου το 2022-2023», εκτιμά ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν σταθερά από το κατώτατο σημείο της πανδημίας τον Απρίλιο του 2020, ωθούμενες από τις ανεπαρκείς επενδύσεις του κλάδου και την αργή ανάκαμψη στην προσφορά πετρελαίου εν μέσω ταχείας ανάκαμψης της ζήτησης για πετρέλαιο. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πολύ πάνω από τα $50/βαρέλι – $70/βαρέλι, που εκτιμά ο οίκος ότι στηρίζει κερδοφόρες επανεπενδύσεις από τη βιομηχανία, η αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου και της προσφοράς παραμένει ασύλληπτη, αντανακλώντας μια θεμελιώδη αλλαγή στα πλαίσια κατανομής κεφαλαίου, την εστίαση στις αποδόσεις των μετόχων και την αύξηση των ρυθμιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων που διαχειρίζονται οι παραγωγοί.

Η ζήτηση για πετρέλαιο θα αρχίσει να αποδυναμώνεται, καθώς οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων αποδυναμώνουν την οικονομική ανάπτυξη

Κατά συνέπεια, η αμερικανική υπηρεσία ενεργειακών πληροφοριών (EIA) νωρίτερα αυτόν τον μήνα μείωσε την παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου και καυσίμων για το 2022 πρόβλεψή της σε 99,6 εκατ. βαρέλια, μειωμένη κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια από την εκτίμησή της στις αρχές του έτους.

Η ζήτηση πετρελαίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση καυσίμων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ. Τα δεδομένα κινητικότητας υψηλής συχνότητας υποδεικνύουν μια ευρεία μείωση των τάσεων κινητικότητας σε όλες τις μεγάλες αγορές από την έναρξη της κρίσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τις τιμές του πετρελαίου, λόγω της εξάπλωσης των φυσικών ελλείψεων καυσίμων λόγω της μειωμένης προσφοράς από τη Ρωσία και των χαμηλών αποθεμάτων.

Η Ευρώπη, η οποία εισάγει περίπου το 40% του ντίζελ της από τη Ρωσία, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Η αυξανόμενη ζήτηση για εξαγωγές καυσίμων από τις ΗΠΑ ωθεί τις εμπορεύσιμες τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης σε σημαντικά ασφάλιστρα έναντι των σημερινών τιμών του πετρελαίου, επιτείνοντας την πίεση στους καταναλωτές.

bfd

Μέχρι στιγμής, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν αυξήσει την πιθανότητα σημαντικής απώλειας εφοδιασμού. Οι νέοι εμπορικοί περιορισμοί επιβάλλουν μια βιαστική αναδιάταξη των ροών του ενεργειακού εμπορίου και την επανεξισορρόπηση των καθιερωμένων περιφερειακών προτύπων τιμολόγησης. Στα $100/βαρέλι – $120/βαρέλι, η αγορά πετρελαίου είναι πιθανότατα τιμολογεί μια διαταραχή της ρωσικής εξαγωγικής προσφοράς ύψους περίπου 1 εκατ. βαρέλια το 2022 (περίπου 1% της προβλεπόμενης ζήτησης).

Η Moody’s αναμένει ότι η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τις ΗΠΑ θα παράσχει περίπου 1 εκατ. βαρέλια πρόσθετης προσφοράς κατά την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους φέτος και επομένως θα μειώσει την πίεση στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενώ τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται στη νέα εμπορική τάξη.

Σε περίπτωση που ο όγκος των ρωσικών εξαγωγών μειωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο 1 εκατ. βαρελιών το 2022, και ιδίως αν οι εν λόγω η μείωση της προσφοράς υπερβεί την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν απότομα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η διαρθρωτική ανισορροπία της προσφοράς που προκαλείται από ανεπαρκείς επενδύσεις μπορεί να παραμείνει για χρόνια και θα απαιτήσει ισχυρότερη αντίδραση από παραγωγούς. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, βλέπει αυξανόμενους κινδύνους για τη ζήτηση που θα προκαλέσουν χαμηλότερες τιμές πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2022.

Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας παραμένει πηγή μεγάλης αβεβαιότητας, αλλά οποιαδήποτε πρόσθετη καταστροφή της προσφοράς και μια εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου τελικά θα επιταχύνει τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου.

Πηγή: Newmoney.gr