Μπορείς να πάρεις μέχρι και €3.750 για φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου

Το σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

ΓΡΑΦΕΙ Η 

ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ

Έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη με κινητήρια δύναμη την ηλιακή ενέργεια εξακολουθεί να δίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι συνεχίζει να τρέχει σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και θερμομόνωση οροφών, όπου δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, το σχέδιο με τίτλο: «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021», αφορά σε έναν συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 7,7 εκατ. ευρώ και καλύπτει συνολικά αιτήσεις 5.500 πολιτών για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους. 

Κατηγορίες δικαιούχων 

Αναλυτικότερα, η πρώτη κατηγορία του σχεδίου για θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών, προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα 1.500 ευρώ.

Η δεύτερη κατηγορία για θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας 1.800 ευρώ και χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας 1.200 ευρώ. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις 3.000 ευρώ.

Και η τρίτη κατηγορία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες, προνοεί χορηγία 250 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας 1.000 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται στα 750 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας 3.750 ευρώ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε 7,31 εκατ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

Ολοκληρώθηκε 2 μήνες νωρίτερα

Μια σημαντική καινοτομία των σχεδίων είναι ο διπλασιασμός της επιχορήγησης στις ορεινές περιοχές. Το ίδιο ισχύει για το «Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021», το οποίο τερματίστηκε χθες 13 Ιουλίου, καθώς δέχτηκε τον ανώτερο αριθμό αιτήσεων που ήταν δυνατό. Όπως ανέφερε στη Brief πηγή του Υπουργείου Ενέργειας, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις 390.000 ευρώ για τις 1.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν, καθώς όπως εξήγησε “μόλις το σύστημα δεχτεί 1.000 αιτήσεις, το σχέδιο κλείνει αυτόματα”. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο το ποσό χορηγίας για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια) ανέρχεται στα 350 ευρώ. Ενώ για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο, το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα 175 ευρώ. Όπως συμπλήρωσε το σχέδιο προκηρύσσεται κάθε χρόνο, ενώ οι δικαιούχοι ήταν φυσικά πρόσωπα. 

Μείωση ρεύματος 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας, μία επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία εκτιμάται ότι μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Τα ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού μπορούν να παρέχουν το 70% της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό για μία κατοικία, χωρίς κανένα λειτουργικό κόστος και με ελάχιστη συντήρηση. Μία επένδυση εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 170 ευρώ ετησίως.

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Σύμφωνα με τις στατιστικές ένα πλήρως θερμομονωμένο κτήριο εξοικονομεί έως και 60-70% ενέργεια. Μία επένδυση θερμομόνωσης οροφής μίας κατοικίας, η οποία είναι η πιο ευάλωτη επιφάνεια της κατασκευής, εκτιμάται ότι μπορεί να αποσβεστεί σε τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

 
3869