Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Μοναγρούλλι

Η παραγόμενη ενέργεια 3190.4kW θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην τοποθεσία «Πάνω Κούτρουπας» στο Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού προτίθεται να κατασκευάσει ιδιώτης.

Σύμφωνα με τις μελέτες που κατατέθηκαν ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από 9668 φωτοβολταϊκά πλαίσια και θα έχει συνολική ισχύ 3190.4kW.

Το έργο που θα ανεγερθεί με ιδιωτικά κεφάλαια υπολογίζεται ότι θα έχει διάρκεια ζωής 25 χρόνια και όπως σημειώνεται, κατά την αποξήλωσή του ο χώρος θα τοπιοτεχνηθεί και θα επαναφερθεί στην αρχική του μορφή.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Το τεμάχιο γης, όπου θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται σε γεωργική ζώνη και έχει εμβαδόν 39,385m2.

Οι πλησιέστεροι οικισμοί από το χώρο που θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι το Μοναγρούλλι που βρίσκεται 2.1 Km νοτιοδυτικά και η Ασγάτα που βρίσκεται 3.1 Km βορειοανατολικά. 

1

Το έργο θα βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης της Λεμεσού σε απόσταση 19.8 Km από το κέντρο της και νοτιοδυτικά της Λάρνακας σε απόσταση 26.2Km από το κέντρο της.

Η πρόσβαση στο φωτοβολταϊκό πάρκο θα γίνεται μέσω του δρόμου που συνδέει την Ασγάτα με το Μοναγρούλλι, ο οποίος εφάπτεται στο ανατολικό σύνορο του τεμαχίου γης του έργου.

Λεπτομέρειες του έργου

Σύμφωνα πάντα με τις μελέτες του έργου, το τεμάχιο γης όπου θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιφραχτεί.

Στο φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθούν 9668 φωτοβολταϊκά πλαίσια Phono Solar, κάθε ένα από τα οποία θα παρέχει ισχύ ίση με 320-345Wp (μέση ισχύ=330Wp), άρα η συνολική ισχύς του πάρκου θα είναι περίπου ίση με 3190.4 kWp. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν σε 21 διαφορετικές σειρές. 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<<

Επιπλέον, θα κτιστεί υποσταθμός της ΑΗΚ συνολικού εμβαδού 30m2, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μετατροπή, μέτρηση και μεταφορά του φορτίου στο δίκτυο της ΑΗΚ. 

Δίπλα από τον υποσταθμό θα κτιστεί ένας χώρος γραφείου 20m2 και μια αποθήκη 30m2.

Κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου αναφέρεται ότι δεν αναμένεται να απασχοληθούν περιοδικά περισσότερα από 2 άτομα για έλεγχο και καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων και για έλεγχο της παραγόμενης ενέργειας.

Εκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο θα κατασκευαστεί σε 4 μήνες ενώ η αποξήλωσή του θα διαρκέσει 2 εβδομάδες.

Κώστας Μηλικούρης
 
3363