Οι εταιρίες πετρελαίου συμφωνούν με την Κομισιόν για το μεθάνιο

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επίτευξη 45% μείωσης των εκπομπών μεθανίου της βιομηχανίας έως το 2025

Εταιρείες στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου συμφώνησαν με την Κομισιόν να αναφέρουν και να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου παγκοσμίως για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η πρωτοβουλία, που δημιουργήθηκε από τον συνασπισμό για το κλίμα και τον καθαρό αέρα (CCAC) και με επικεφαλής την Κομισιόν, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και το Ταμείο Περιβαλλοντικής Άμυνας (ΕΤΑ), θα δημιουργήσει τώρα ένα πλαίσιο αναφοράς (OGMP 2.0) για τις ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα βελτιώσουν την ακρίβεια και τη διαφάνεια.

Συνολικά 62 εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν το 30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμμετείχαν αρχικά σε αυτήν την επιχείρηση ως μέρος της εταιρικής σχέσης OGMP. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επίτευξη 45% μείωσης των εκπομπών μεθανίου της βιομηχανίας έως το 2025 και 60-75% έως το 2030.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιπλέον, σήμερα (24/11) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρόταση Κομισιόν για τους πανευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία του συλλογικού συμφέροντος των καταναλωτών, το τελευταίο βήμα στη νομοθετική διαδικασία. Το νέο πλαίσιο θα καταστήσει τη συλλογική επανόρθωση διαθέσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως δικαιώματα επιβατών, από τηλεπικοινωνίες έως ενέργεια. Θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιβάλουν τα δικαιώματά τους και να δημιουργήσουν ισότιμους όρους για τη συλλογική έννομη προστασία στην ΕΕ.

Η οδηγία για τις αντιπροσωπευτικές ενέργειες θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συνεργαστούν και να προσφύγουν από κοινού σε δικαστήριο για να λάβουν αποζημίωση. Θα προβλέπει αποτελεσματικές διασυνοριακές δράσεις συλλογικής προσφυγής μεταξύ των κρατών μελών καθώς και πολλές διασφαλίσεις για την αποφυγή κατάχρησης της διαδικασίας.

Για παράδειγμα, μόνο οι ειδικευμένοι φορείς, όπως οι οργανώσεις καταναλωτών που ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα μπορούν να ξεκινήσουν μια δράση. Η σημερινή έγκριση από το Κοινοβούλιο ακολουθεί την έγκριση του Συμβουλίου στις 4 Νοεμβρίου. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται για τον Δεκέμβριο. Τα κράτη μέλη θα έχουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 τη μεταφορά της νέας οδηγίας.

ΚΥΠΕ

 
3584