«Οκ» Περιβαλλοντικής Αρχής για νέο Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό 105MW

Ο σχεδιασμός για ανέγερση συμβατικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού από την εταιρεία «Paramount Energy Corporation Ltd»

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<


Το πράσινο φως για ανέγερση συμβατικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού ισχύος 105 MW της εταιρείας «Paramount Energy Corporation Ltd», στην κοινότητα Τόχνη, άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή, εγκρίνοντας σχετικό αίτημα που τέθηκε ενώπιον της.

Όπως αναφέρεται στην 800σέλιδη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που συνοδεύει το αίτημα, το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει να ενισχύσει τη παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης οι οποίες θα εργάζονται με φυσικό αέριο

Η λειτουργία των μονάδων αυτών, προστίθεται, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των οξειδίων του αζώτου και θείου σε εθνικό επίπεδο.

Ο σταθμός, σύμφωνα με την ΜΕΕΠ, θα είναι έτοιμος να διαθέσει την παραγωγή του στο εθνικό δίκτυο από το 2021, και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγό όσο αφορά την παραγωγή ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. 

Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τεχνική περιγραφή του έργου
Η παραγόμενη ενέργεια προέρχεται από έξι μηχανές εσωτερικής καύσης που κινούν έξι ηλεκτρογεννήτριες ονομαστικής ισχύος (Rated Active power) 17.586 MWe (15,000 V – 50 Hz) εκάστη. 

Η συνολική ηλεκτρική ισχύς του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της εταιρείας PrEC Ltd. θα είναι 105 MW, ενώ οι γεννήτριες θα συνδεθούν με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής τάσης της περιοχής μέσω υποσταθμού εντός του χώρου  εγκατάστασης του σταθμού.

Το έργο θα έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Σύστημα διανομής υψηλής τάσης,
 • Βοηθητικά συστήματα,
 • Συστήματα επεξεργασίας καυσίμου,
 • Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου,
 • Σύστημα τροφοδοσίας φυσικού αερίου

Ο εξοπλισμός ο οποίος θα εγκατασταθεί στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους ενώ έχουν ληφθεί και όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ο σχεδιασμός, η δομή και η διάταξη της μονάδας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα μέρη για την επιθεώρηση, συντήρηση και την επισκευή της. α

Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιεί ως καύσιμο Φυσικό Αέριο (ΦΑ). Για την περίπτωση περιστασιακής διακοπής της παροχής του ΦΑ, ο σταθμός για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορεί να λειτουργεί με καύσιμο DFO.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ο σταθμός θα είναι έτοιμος να διαθέσει την παραγωγή του στο εθνικό δίκτυο από το 2021, και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγό όσο αφορά την παραγωγή ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που προτείνονται στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο
Όπως αναφέρεται, επίσης, στην ΜΕΕΠ η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού προβλέπεται να είναι 105 MW. Ο συντελεστής θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας θα κυμαίνεται περίπου 7,824 kJ/kWh και η ηλεκτρική απόδοση στο 48,6%.

Έξι (6) μηχανές εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική ισχύ 17,586 MWe εκάστη σε συνθήκες ISO (15oC και 60% σχετική υγρασία) θα παράγουν ενέργεια η οποία θα οδηγείται στις ηλεκτρικές γεννήτριες (γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος). Η παραγόμενη τάση προς τον υποσταθμό θα είναι 15,0 kV. α

Η τροφοδοσία του σταθμού θα γίνεται με φυσικό αέριο υπό πίεση (ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας 4.9 bar(g)). Επίσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα κύρια και τα βοηθητικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία στην λειτουργία και τη συντήρησή τους, με απλά υποσυστήματα και κυκλώματα ελέγχου.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με DFO
Για την περίπτωση περιστασιακής διακοπής της παροχής του ΦΑ, ο σταθμός για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορεί να λειτουργεί με καύσιμο DFO.

Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού στην περίπτωση αυτή προβλέπεται να είναι 105 MW (όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι το DFO). Ο συντελεστής θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας θα κυμαίνεται περίπου 8,246 kJ/kWh (0.191 gr/kWh) και η ηλεκτρική απόδοση στο 43,6%.

Έξι (6) μηχανές εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική ισχύ 17,586 MWe εκάστη σε συνθήκες ISO (15oC και 60% σχετική υγρασία) θα παράγουν ενέργεια η οποία θα οδηγείται στις ηλεκτρικές γεννήτριες (γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος). Η παραγόμενη τάση προς τον υποσταθμό θα είναι 15,0 kV.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Το DFO θα μεταφέρεται, με βυτιοφόρα από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών, στην δεξαμενή καυσίμου εντός των ορίων του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής χωρητικότητας 2,000 κυβικών μέτρων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικών αντλιών καυσίμου, το καύσιμο θα μεταφέρεται στην δεξαμενή αποθήκευσης ημέρας με συνολική χωρητικότητα 100 κυβικών μέτρων (DFO Day Tank).

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα κύρια και τα βοηθητικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία στην λειτουργία και τη συντήρησή τους, με απλά υποσυστήματα και κυκλώματα ελέγχου.

Η γεωγραφική θέση του έργου
Ο προτεινόμενος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός θα κατασκευαστεί σε τεμάχια τα οποία ευρίσκονται εντός της Βιομηχανικής περιοχής του Βασιλικού. Η ζώνη βρίσκεται σε βαριά βιομηχανική ανάπτυξη μετά την πολιτική απόφαση για τη μετατροπή της ευρύτερης περιοχής σε πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. α

Το οικόπεδο βρίσκεται κοντά στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 • Το Εργοστάσιο παραγωγής Τσιμέντου του Βασιλικού, δυτικά του έργου σε απόσταση 350 μέτρων περίπου από τα όρια της εγκατάστασης.
 • Το Λιμάνι Βασιλικού σε απόσταση περίπου 900 m στα νοτιοδυτικά
 • Το λιμάνι Αρχιρόδον (~1,500 m),
 • Η μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων του Συμβουλίου Λεμεσού - Αμαθούντας,
 • Τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας PPT Aviation Services & Petrolina Holdings (~1,100 m),
 • Τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας VTT (~850m),
 • Το αλιευτικό καταφύγιο στο Ζύγι (~1,500 m),
 • Το σημείο πρόσδεσης της ΑΗΚ,
 • Τις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειες στη θαλάσσια περιοχή του Βασιλικού.

Η θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής
Η Περιβαλλοντική Αρχή κατά την ολοκληρωμένη εξέταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου έλαβε υπόψη τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, την Περιβαλλοντική Μελέτη Υποβάθρου (Environmental Baseline Survey - EBS) που υποβλήθηκε, τις πρόνοιες της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης με Αρ. Φακ.02.10.013.015 και ημερομηνία 23.1.2017 που εκδόθηκε για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και τα προτεινόμενα στη ΜΕΕΠ μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις απόψεις των εμπλεκόμενων Φορέων, τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως αυτά περικλείουν.

Μετά από συναξιολόγηση των πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή δε φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • της τήρησης του σχεδιασμού του έργου σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ και ο οποίος περιλαμβάνει και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,
 • των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας που προτείνονται στην υποβληθείσα Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,
 • της ενσωμάτωσης των όρων του Παραρτήματος στις άδειες που επίκειται να παραχωρηθούν. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η παρούσα Γνωμοδότηση εκδίδεται επίσης με την πρόνοια της επιβολής πρόσθετων όρων εφόσον κριθεί απαραίτητο, στα πλαίσια της υποβολής των παραδοτέων και αποτελεσμάτων των Εκθέσεων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και επιτήρησης (Environmental Monitoring) του έργου (Φάση Κατασκευής και Φάση Λειτουργίας).

Η παρούσα Γνωμοδότηση έχει διάρκεια ισχύος όσο και η ισχύς της πολεοδομικής άδειας, νοουμένου ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 30(1) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.
 

Μάριος Αδάμου
 
2455