Παράταση στα σχέδια Νet-metering και Νet-billing

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση, ότι η ημερομηνία τερματισμού της παραλαβής αιτήσεων για την Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering) και την Κατηγορία Β – Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing) του «Σχέδιου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση», παρατείνεται μέχρι τις 30/09/2021 ή ενωρίτερα αν συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας ή αν εγκριθεί αναθεώρηση του Σχεδίου πριν την ημερομηνία αυτή.

>>>Δείτε ακόμη: Τι είναι το net-metering και τι δυνατότητες προσφέρει:
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας

 
2469