Πετρελαιοειδή: Αμετάβλητη η ετήσια κατάσταση σε πωλήσεις

Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα πετρελαιοειδών: Οκτώβριος 2022

Κατά τον Οκτώβριο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 132.334 τόνους, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (8,7%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (13,3%) και ελαφρού μαζούτ (10,1%). Μείωση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-29,0%) και στις πωλήσεις ασφάλτου (-7,8%), πετρελαίου κίνησης (-3,5%), κηροζίνης (-1,5%) και βενζίνης (-0,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,6% στους 55.053 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 σημείωσαν αύξηση 3,1%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης (-8,3%) και της βενζίνης (-9,4%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (59,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2022 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
 

 

Πίνακας 1

Προϊόντα

Ολικές Πωλήσεις (τόνοι)

Ποσοστιαία Μεταβολή
(%)

Οκτ 2022

Οκτ 2021

Ιαν – Οκτ 2022

Ιαν – Οκτ 2021

 Οκτ 2022 /
Οκτ 2021

Ιαν – Οκτ 202/
Ιαν – 
Οκτ 2021

Βενζίνη Αμόλυβδη

26.548

26.684

257.342

252.891

-0,5

1,8

Βενζίνη Αεροπλάνων

2

2

13

21

0,0

-38,1

Πετρέλαιο Αεροπλάνων

28.707

26.417

227.172

125.929

8,7

80,4

Κηροζίνη

946

960

10.941

9.245

-1,5

18,3

Πετρέλαιο Κίνησης

28.233

29.247

274.144

287.524

-3,5

-4,7

Γεωργικό Πετρέλαιο

2.039

2.161

19.273

20.246

-5,6

-4,8

Πετρέλαιο Θέρμανσης

7.002

6.178

74.823

62.208

13,3

20,3

Πετρέλαιο Ναυτιλίας

8.680

12.227

107.686

87.938

-29,0

22,5

Ελαφρύ Μαζούτ

21.064

19.130

151.499

131.932

10,1

14,8

Βαρύ Μαζούτ

1.113

1.060

7.938

7.922

5,0

0,2

Λιπαντικά Λάδια

233

208

2.274

2.170

12,0

4,8

Άσφαλτος

3.730

4.045

25.019

34.011

-7,8

-26,4

Υγραέριο

4.037

4.010

48.391

42.663

0,7

13,4

Σύνολο

132.334

132.329

1.206.515

1.064.700

0,0

13,3

 

Πίνακας 2

Προϊόντα

Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι)

Ποσοστιαία Μεταβολή
(%)

Οκτ 2022

Οκτ 2021

Ιαν – Οκτ2022

Ιαν – Οκτ 2021

Οκτ 2022 / Οκτ 2021

Ιαν – Οκτ 2022/
Ιαν – 
Οκτ 2021

Βενζίνη Αμόλυβδη

26.242

26.316

254.021

249.012

-0,3

2,0

Κηροζίνη

689

664

8.524

7.149

3,8

19,2

Πετρέλαιο Κίνησης

22.416

23.488

218.280

230.324

-4,6

-5,2

Γεωργικό Πετρέλαιο

1.371

1.497

13.188

14.314

-8,4

-7,9

Πετρέλαιο Θέρμανσης

4.210

3.857

45.561

39.301

9,2

15,9

Ελαφρύ Μαζούτ

43

47

384

372

-8,5

3,2

Λιπαντικά Λάδια

82

93

898

868

-11,8

3,5

Σύνολο

55.053

55.962

540.856

541.340

-1,6

-0,1

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός και κάλυψη

H συλλογή στοιχείων για τις Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών διεξάγεται σε μηνιαία βάση.

>>>>Διαβάστε επίσης: Πουλλικκάς: Το 25% της ενέργειας στην Κύπρο από ανανεώσιμες πηγές<<<<

Αφορά τις πωλήσεις πετρελαιοειδών από πρατήρια πετρελαιοειδών και τις πωλήσεις σε κυβερνητικά τμήματα, στις Βρετανικές Βάσεις και στα Ηνωμένα Έθνη, σε πλοία και σε άλλους πελάτες, καθώς και τα αποθέματα στο τέλος κάθε μήνα. Καλύπτονται μόνο οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει και τις εισαγωγές πετρελαιοειδών απευθείας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και τη μεταποιητική βιομηχανία.


Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται σε μηνιαία βάση από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει ηλεκτρονικά το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο από κάθε μία από τις εν λόγω εταιρείες.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ενέργεια 
CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)
Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)
Μεθοδολογικές Πληροφορίες

 
4288