Πηλείδου: €9 εκατ. σε δήμους/κοινότητες για ενεργειακή αναβάθμιση

Η Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε σήμερα τις τοπικές αρχές για τις πρόνοιες του σχεδίου αλλά και τα οφέλη στους δημότες

Στα €9 εκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός του σχεδίου για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων τοπικών αρχών & ευρύτερου δημόσιου, ανέφερε η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου.

Σε ανάρτηση της, η Υπουργός σημείωσε ότι σήμερα ενημερώθηκαν οι τοπικές αρχές για τις πρόνοιες του σχεδίου καθώς και για τα οφέλη που θα έχουν οι δημότες από τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος και του ενεργειακού αποτυπώματος. 


rge

Λεπτομέρειες για το σχέδιο

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ). Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται ειδικότερα, η εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ και η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

Όσο αφορά τους δικαιούχους του σχεδίου, αυτοί κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA)
  • Συμπράξεις ΑΤΑ
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Να σημειώσουμε ότι από τους δικαιούχους εξαιρούνται φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή/και επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. 

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας από το σχέδιο ανέρχεται στις €700.000 ενω το ελάχιστο ύψος προτάσεων ανέρχεται στις €10.000 .
      
Όπως προαναφέραμε, ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €9 εκατομμύρια, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

  • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει ΜΙΑ μόνο πρόταση.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει επενδύσεις σε ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και σε άλλες υποδομές.
  • Για κάθε κτίριο/άλλη υποδομή μπορεί να προταθεί η υλοποίηση συνδυασμού επιμέρους επενδύσεων.
  • Για κάθε κτίριο θα πρέπει να επιτευχθεί μετατροπή σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Για κάθε άλλη υποδομή θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σχεδίου.

 
4113