Πώς η ΔΕΗ εξοικονόμησε σχεδόν μισό δις ευρώ το α' εξάμηνο

Η εταιρεία λόγω της εξοικονόμησης εμφάνισε οριακή λειτουργική κερδοφορία ύψους 457,3 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο του έτους εντυπωσιακή αντιστροφή των αποτελεσμάτων της και για τρίτο συναπτό τρίμηνο έκλεισε με αυξημένη επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία 457,3 εκατ. ευρώ. Πού οφείλεται η πράγματι εντυπωσιακή αύξηση με δεδομένο ότι πέρυσι στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία εμφάνιζε οριακή λειτουργική κερδοφορία στα 9,3 εκατ. ευρώ;

Όπως αναφέρει η οικονομική έκθεση για το πρώτο εξάμηνο η αύξηση της κερδοφορίας «οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών του ενεργειακού ισοζυγίου ως αποτέλεσμα του μειωμένου όγκου των αγορών λόγω μειωμένης ζήτησης, των χαμηλών τιμών καυσίμων καθώς και στη μειωμένη ΟΤΣ».

Πράγματι σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης, η ΔΕΗ είχε μειωμένες δαπάνες κάτι λιγότερο από μισό δις ευρώ για το ενεργειακό ισοζύγιο.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση εξοικονόμησε 446,06 εκατ. ευρώ περιορίζοντας τις συνολικές δαπάνες για το ενεργειακό ισοζύγιο κατά 29% από το 1,5435 δις ευρώ στο 1,09754 δισ. ευρώ. Η πιο εντυπωσιακή μείωση δαπανών αφορά στο φυσικό αέριο ενώ σημαντικά ποσά εξοικονομήθηκαν ακόμη και από τα έξοδα αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, καθώς η εταιρεία περιόρισε τη λειτουργία των λιγνιτικών της μονάδων και είχε μικρότερες ανάγκες για δικαιώματα CO2. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ως απόλυτο ποσό, η μεγαλύτερη μείωση αφορά τις δαπάνες για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς είχαμε μείωση στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος.

Πιο αναλυτικά η ΔΕΗ δαπάνησε:

  • Για υγρά καύσιμα 224,566 εκατ. ευρώ από 318,713 εκατ. (30%)
  • Για φυσικό αέριο 112,328 εκατ. ευρώ από 222,488 εκατ. (50%)
  • Για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 589,443 εκατ. ευρώ από 750,268 (21%)
  • Για δικαιώματα εκπομπών αερίων 171,203 εκατ. ευρώ από 251,131 εκατ. (32%).

Προοπτικές
Ποιες όμως είναι σύμφωνα με την επιχείρηση οι προοπτικές για το β' εξάμηνο; Η εταιρεία αναμένει να συνεχιστεί η απώλεια μεριδίου αγοράς, η οποία σε συνδυασμό με τη νέα πολιτική εκπτώσεων και επιβράβευσης πελατών, που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2020, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων.

Ωστόσο σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών, αναμένεται σημαντική μείωση της καθαρής δαπάνης για αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2019 καθώς παρατηρείται σημαντική μείωση της ΟΤΣ ενώ μηδενική θα είναι και η επιβάρυνση από το μηχανισμό των ΝΟΜΕ.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Παράλληλα αναμένεται μείωση δαπανών για δικαιώματα εκπομπών CO2 σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2019, λόγω των μειωμένων εκπομπών συνεπεία του περιορισμού της λιγνιτικής παραγωγής. Επιπρόσθετα λόγω των χαμηλότερων τιμών καυσίμων αναμένεται μείωση της δαπάνης για φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα.

Τέλος, νέα μείωση αναμένεται και στη δαπάνη μισθοδοσίας λόγω των συνεχιζόμενων αποχωρήσεων από τα προγράμματα εθελούσιας που εφαρμόζονται.

(capital.gr)
 

 
3211