Προεδρικό: Θα λάβουμε επιπλέον €100 εκατ. για τον EuroAsia

Το έργο τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, τονίζει η Κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση χαιρετίζει την απόφαση – ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ενέκρινε την παραχώρηση χορηγίας ύψους 657 εκ. ευρώ για την υλοποίηση του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector μέσω του οποίου συνδέονται τα εθνικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

>>> Διαβάστε επίσης: €1,5 δισ. το κόστος του EuroAsia για σύνδεση Κύπρου - Κρήτης <<<

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται σε αυτά που η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να συμπεριλάβει στο Σχέδιο Κύπρος_το αύριο μέσα στα πλαίσια της μετάβασης στην πράσινη οικονομία, και ως εκ τούτου θα λάβει επιπλέον επιχορήγηση από την ΕΕ ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ.

Με την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia, η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και αναδεικνύεται πρακτικά η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ. Είναι ένας σημαντικός σταθμός στις στρατηγικές επιλογές των τριών χωρών, που αναβαθμίζει τους ενεργειακούς στόχους της περιοχής.

Το έργο τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, διασφαλίζει την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, προσφέρει την ασφάλεια εφοδιασμού, διευκολύνει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενισχύει την προσπάθεια για ανταγωνιστικότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπει την αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδέοντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
3173