Προσπεράσαμε τον στόχο πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας το 2019

Έφτασε 3,0% πάνω από τον στόχο απόδοσης για το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

Το 2019, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 27 κρατών μελών έφτασε τα 1 352 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (Mtoe), που είναι 3,0% πάνω από τον στόχο απόδοσης για το 2020 και 19,9% μακριά από τον στόχο του 2030, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η τελική κατανάλωση ενέργειας έφτασε τους 984 Mtoe: 2,6% πάνω από τον στόχο απόδοσης για το 2020 και 16,3% μακριά από τον στόχο του 2030. Σε σύγκριση με το 2018, η πρωτογενής κατανάλωση μειώθηκε κατά 2% σε επίπεδο ΕΕ και η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 1%.

Σε σύγκριση με το 2018, η πρωτογενής κατανάλωση  ενέργειας αυξήθηκε σε οκτώ από τα 27 κράτη μέλη και μειώθηκε σε δεκαεννέα κράτη μέλη. Η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στην Ελλάδα (7% από 22,59 σε 24,26Mtoe), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (6%) και το Βέλγιο (5%). Μεταξύ των έντεκα κρατών μελών όπου η κατανάλωση μειώθηκε μεταξύ 2019 και 2018, η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Εσθονία. Στην Κύπρο η αλλαγή ήταν από 2,55 Mtoe το 2018, σε 2,54 Mtoe το 2019.

Σε σύγκριση με το 2018, η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε δεκαεπτά από τα 27 κράτη μέλη και μειώθηκε σε δέκα κράτη μέλη. Η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στη Μάλτα (6%), ακολουθούμενη από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία (από 2%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στη Λετονία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη Δανία (και το 2%).

KYΠΕ

 
4112