Σφραγίζεται η Συμφωνία για EastMed - Ποιο το όφελος για την Κύπρο

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται αύριο (17/7) η συμφωνία για την κατά νόμο κύρωσή της - Το έργο και η σημασία του

Γράφει η
Ξένια Προδρόμου


>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Σφραγίζεται αύριο (17/7), όπως όλα δείχνουν, και από Κυπριακής πλευράς η συμφωνία για τον αγωγό EastMed, αφού η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να ψηφίσει επί του σχετικού νομοσχεδίου που ετοίμασε και προώθησε στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση.

Σκοπός του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020», είναι η κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η υπό αναφορά συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου 2020 μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ.  

Περαιτέρω, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει επικυρώσει τη συμφωνία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία και το Κράτος του Ισραήλ βρίσκονται στη διαδικασία επικύρωσής της.  

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες επιτρέπουν στην Ιταλική Δημοκρατία να την υπογράψει, όταν θα είναι έτοιμη.

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

Τι προνοεί η συμφωνία
Βάσει των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών, η υπό αναφορά  συμφωνία καθορίζει διάφορα θέματα μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, όπως είναι οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες, θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας και εγκαθιδρύει κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ των εν λόγω χωρών για παρακολούθηση και διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του υπό αναφορά έργου.  

Επίσης, η εν λόγω συμφωνία καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες μίας εκάστης των χωρών που συμμετέχουν στα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, η συμφωνία είναι πολιτικής, αλλά και στρατηγικής σημασίας, καθώς στις διαπραγματεύσεις έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τι ακολουθεί
Σημειώνεται, επίσης, πως μετά την κύρωση της συμφωνίας από όλα τα κράτη που την συνυπογράφουν, θα εκπονηθούν τέσσερις μελέτες, εκ των οποίων η πρώτη θα αφορά τις θαλάσσιες επισκοπήσεις.

Οι υπόλοιπες τρεις μελέτες θα αφορούν τις λεπτομερείς τεχνικές μελέτες (Front-End Engineering Design ή FEED) τόσο για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, όπως είναι οι αγωγοί και σταθμοί μετατροπής όσο και για την τεχνική μελέτη FEED για τον υποθαλάσσιο αγωγό καθ’ αυτόν.

Σκοπός του αγωγού EastMed
Ο αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline («EastMed») αποτελεί έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ και αποσκοπεί στο να παρέχει μια επιλογή για την εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο αγωγός EastMed, συνολικού κόστους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα συνδέει τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κύπρου και του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Ιταλία, παρακάμπτοντας την Τουρκία.

Επίσης, ο αγωγός EastMed, ο οποίος σχεδιάζεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα έργα της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί σήμερα το πιο ώριμο έργο για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός ενεργειακού διαδρόμου που θα συνδέει τις νέες πηγές φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και τις αγορές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

   χ

Το χρονικό τη συμφωνίας
Το 2015, ξεκίνησε η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ των προ της Μελέτης Εφαρμογής (Pre-Feed Studies) μελετών του έργου. Το σύνολο των μελετών που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2018, επιβεβαιώνουν την τεχνική εφικτότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και την εμπορική ανταγωνιστικότητα του Έργου.

Επιπλέον, επισημαίνουν την προστιθέμενη αξία του αγωγού EastMed, αλλά και τον συμπληρωματικό του χαρακτήρα, στο πλαίσιο των προοπτικών εξαγωγής του φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Στα τέλη του 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας για τη σύναψη Διακυβερνητικής Συμφωνίας (IGA) για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου. 

Παράλληλα η υπό αναφορά συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου 2020 μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ. 

 ω

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Έργου
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου έχουν ως εξής:
•    Μήκος: 1.872 χλμ., εκ των οποίων 1.335 χλμ. περίπου υποθαλάσσιο τμήμα και 537 χλμ. περίπου       χερσαίο.
•    Αρχική Δυναμικότητα: 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΔΚΜ) φυσικό αέριο ετησίως.
•    Επέκταση Δυναμικότητας: έως 20 ΔΚΜ φυσικού αερίου ετησίως.
•    Προϋπολογισμός (για την αρχική δυναμικότητα): €5,2 δις

Επίσης, το έργο αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
•    165χλμ, περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Λεκάνη της Λεβαντίνης μέχρι την Κύπρο.
•    732χλμ περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Κύπρο έως την Κρήτη.
•    421χλμ. περίπου Υποθαλάσσιου αγωγού από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο.
•    292 χλμ περίπου για τη διάσχιση της Πελοπόννησο μέχρι τα παράλια του Πατραϊκού κόλπου.
•    17 χλμ. περίπου υποθαλάσσιου αγωγού για τη διάσχιση του Πατραϊκού κόλπου.
•    245 χλμ για τη διάσχιση της Δυτικής Ελλάδας μέχρι το Φλωροβούνι Θεσπρωτίας.

Σημειώνεται, επίσης, πως βάσει των σχεδιασμών στο Φλωροβούνι προβλέπεται η διασύνδεσή του αγωγού με τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας «Ποσειδών», μήκους 210 χλμ περίπου.

Το κόστος κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού «Ποσειδών» υπολογίζεται στα 900 εκατ. ευρώ.

ψψ

 

Οι θέσεις των κομμάτων
Αξίζει, ακόμη, να αναφερθεί πως, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του Προέδρου της Γιώργου Λιλλήκα, Βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, των μελών της, Βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της, Βουλευτή του ΕΛΑΜ, την ψήφισή του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Το μέλος της Επιτροπής, Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε πως η Κοινοβουλευτική του Ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του κυρωτικού νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια του Σώματος.

​​​​​​​Ξένια Προδρόμου