Σίμσον: «Κλειδί» το υδρογόνο για επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο θα παρουσιαστεί στις 8 Ιουλίου

Τον κεντρικό ρόλο του υδρογόνου στη ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, όπως αποτυπώνεται στις «σελίδες» του green deal, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, κατά την ομιλία της στο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδρογόνου 2020.

«Το υδρογόνο είναι ένα ζωτικής σημασίας κομμάτι του πάζλ που λείπει για την ώρα και μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε σε μεγαλύτερο βάθος και εύρος την απανθρακοποίηση με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής απανθρακοποιείται με ταχείς ρυθμούς και μέχρι το 2030 υπολογίζεται πως το 76% της ενέργειας θα προέρχεται από πηγές με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (54.8%) και πυρηνικά (21.1%). 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μέχρι το 2050, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της ένωσης αναμένεται να είναι πλήρως απανθρακοποιημένη με περισσότερο από 80% να προέρχεται από τις ΑΠΕ, γεγονός που τονίζει με εμφατικό τρόπο την σημασία των τεχνολογιών υδρογόνου τόσο συνολικά στην οικονομία όσο και ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που γεννά η περίοδος της ενεργειακής μετάβασης, η Κομισιόν επιταχύνει τις εργασίες της, ώστε στις 8 Ιούλη να παρουσιάσει την στρατηγική της για το υδρογόνο. Κεντρικοί άξονες αυτής θα είναι η στρατηγική για την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος και μια εξειδικευμένη στρατηγική για θέματα υδρογόνου. Μάλιστα όπως επισήμανε, στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος, στο οποίο το υδρογόνο θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Σήμερα το υδρογόνο χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία. «Αύριο το υδρογόνο μπορεί να απανθρακοποιήσει αυτές τις βιομηχανικές δραστηριότητες, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο καύσιμο για βαριές μεταφορές και τις αερομεταφορές, καθώς, επίσης, δύναται να υποκαταστήσει τον άνθρακα στη βιομηχανία σιδήρου», είπε.

Η προσοχή της Κομισιόν για την χάραξη της ανάλογης στρατηγικής εστιάζει σε 4 βασικούς άξονες-περιοχές:

Πρώτον, ενεργοποίηση ενός κύκλου αυξημένης προμήθειας και ζήτησης υδρογόνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ενίσχυση της ζήτησης στη τελική χρήση, όπως είναι οι βιομηχανικές εφαρμογές και οι μεταφορές, επενδύοντας στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρόλυσης μεγαλύτερης κλίμακας και δυναμικότητας. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και η επιδίωξη μείωσης του κόστους για το καθαρό υδρογόνο ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό. 

Προς εξυπηρέτηση των παραπάνω, θα χρειαστεί περισσότερη και φθηνότερη ανανεώσιμη ενέργεια, καθώς και μια αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σκεπτικό της Κομισιόν βρίσκεται η προώθηση μιας Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο (Clean Hydrogen Alliance). Στόχος ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι: επενδυτές, κυβερνητικές αρχές, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, καθώς και η βιομηχανία.

Δεύτερον η ανάγκη ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς με ανεμπόδιστο διασυνοριακό εμπόριο και υποδομές για την μεταφορά του υδρογόνου όπου χρειάζεται. Αυτό μπορεί να σημαίνει την ανάγκη αναβάθμισης ή επαναχρησιμοποίησης μερικών από τις υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου, γεγονός που θα αποτρέψει τον αποκλεισμό υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων.

Τρίτον, έρευνα και ανάπτυξη. Χρειάζεται η ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρόλυσης μεγάλης κλίμακας προκειμένου να υποστηρίξουν το εν λόγω εγχείρημα. Σύμφωνα με την επίτροπο Ενέργειας, πιλοτικά έργα συνολικής ισχύος 20 MW βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ευρώπη.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σημειώσει πως χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα μεγέθη δυναμικότητας, της τάξης των γιγαβάτ σε μονάδες ηλεκτρόλυσης, καθώς και πρωτοβουλίες για την πρώθηση έρευνας στο κομμάτι των κυψελών καυσίμου και της αποθήκευσης.

Ως τελευταία περιοχή δράσης ανέφερε την διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σήμερα το 58% της ενέργειας που χρειάζεται και επομένως είναι ανάγκη να προχωρήσουν συνέργειες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνές Συμβούλιο Υδρογόνου (International Hydrogen Council) έχει υπερτετραπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια.

ΠΗΓΗ: energypress.gr
 

 
3580