Στο 37% η ενέργεια από ΑΠΕ για ψύξη και θέρμανση στην Κύπρο

Στο 21% η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για ψύξη και θέρμανση στην ΕΕ

Το 2018 η ανανεώσιμη ενέργεια αντιπροσώπευε το 21% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για τη θέρμανση και ψύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ το ίδιο ποσοστό ήταν 37% στην Κύπρο (8η μεταξύ των 27) και 30% στην Ελλάδα (13η μεταξύ των 27), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, το συνολικό μερίδιο της ΕΕ αυξήθηκε σταθερά από την αρχή της συλλογής στοιχείων το 2004, όταν ήταν 12%. Οι αυξήσεις στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τα νοικοκυριά συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη, αναφέρει η Eurostat.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Αναλυτικά καταγράφεται ότι η Σουηδία ξεχώρισε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) της ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη το 2018 που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας που καταναλώθηκε για θέρμανση και ψύξη προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Λετονία (56%), τη Φινλανδία (55%) και την Εσθονία (54%).

Αντίθετα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν ελάχιστα στη θέρμανση και την ψύξη στην Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες (από 6%), το Βέλγιο (8%) και το Λουξεμβούργο (9%).

Η Eurostat σημειώνει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια περιλαμβάνει επίσης παράγωγη θερμότητας από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό που συλλέγονται από αντλίες θερμότητας. Το 2018, η εν λόγω θερμική ενέργεια συνέβαλε περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη.

(ΚΥΠΕ)

 
1988
Thumbnail