Θες να αναβαθμίσεις ενεργειακά την κατοικία σου; Τώρα η ευκαιρία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για σχέδιο / Πόση χορηγία θα δίνεται και ποια τα κριτήρια για να αιτηθείς / Όλες οι πληροφορίες

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα παλιό σπίτι είναι άδικος κόπος και πεταμένα λεφτά. Η αλήθεια όμως απέχει κατά πολύ από αυτή την θεωρία, αφού, με τις σωστές δράσεις, μια ενεργοβόρα κατοικία μπορεί να μετατραπεί σε πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης.

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, να πούμε, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες που γίνονται σε κατοικίες με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

Αυτή την ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες δίνει το Υπουργείο Ενέργειας, με την έναρξη του Σχεδίου χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Σε τι αποσκοπεί το σχέδιο και ποιες οι αναβαθμίσεις που μπορούν να γίνουν μέσω αυτού; Ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση, ποια τα κριτήρια και μέχρι πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις; Μέχρι που ανέρχεται το ποσό χορηγίας που θα δίνεται στους δικαιούχους;

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και να δώσουμε μια γενική εικόνα για το σχέδιο, η Brief ήρθε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις / Σε τι αποσκοπεί το σχέδιο

Καταρχάς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας,  θα αποδέχεται αιτήσεις από τις 9/3/2021 για το εν λόγω σχέδιο. Σε επικοινωνία μας με λειτουργό από το Υπουργείο Ενέργειας, μας αναφέρθηκε ότι από τις 9 Μαρτίου που θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, αυτές θα γίνονται αποδεκτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε €30 εκατομμύρια ευρώ ή μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του 2021.

Το Σχέδιο, μας ανέφερε ο λειτουργός, αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και την ενεργειακή αναβάθμιση των παλιών κατοικιών ενώ τόνισε ότι «καλό θα ήταν το κοινό να συμμετέχει στο σχέδιο για σκοπούς εξοικονόμησης, αφού σίγουρα θα κερδίσουν λεφτά από την εξοικονόμηση που θα κάνουν στην κατοικία τους.»

Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό που εξέδωσε το Υπουργείο Ενέργειας στην ιστοσελίδα του, ο σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων ενώ το σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

ψ

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ <<<

Οι διαθέσιμες αναβαθμίσεις που προσφέρονται στο σχέδιο

Τώρα, όσο αφορά τις επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο, αυτές περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο χωρίζονται σε 3 κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες: 

 • Μέρος Α΄- Οικοδομικές Εργασίες

Α1. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφές, πυλωτές, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Α2. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Α3. Αντικατάσταση κουφωμάτων που περιλαμβάνονται στο κέλυφος της κατοικίας, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν θα ξεπερνά το 2,25 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.. 

Α4. Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης που αφορά τα κουφώματα. 

 • Μέρος Β΄- Τεχνικά Συστήματα

Β1. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού. 

Β2. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 12KW. 

Β3. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου. 

Β4. Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος δυναμικότητας μέχρι 10KW, το οποίο θα λειτουργεί με τη μέθοδο Net-Billing. o Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύ «Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση» του ΥΕΕΒ

Β5. Μπαταρίες για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα δυναμικότητας μέχρι 4KWhh

Β6. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα στερεού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου. 

Β7. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα υγρού καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου. 

Β8. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου των τεχνικών συστημάτων. Επιλέξιμα είναι τα συστήματα παρακολούθησης ανάλυσης και ρύθμισης της κατανάλωσης ενέργειας στον κλιματισμό και τη θέρμανση. 

 • Μέρος Γ΄- Άλλες Έμμεσες Δαπάνες 

Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις έμμεσες δαπάνες υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές δεν περιορίζονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, αλλά αφορά και οποιεσδήποτε άλλες έμμεσες δαπάνες υπηρεσιών προκύψουν. Με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Άρθρο 49), παρέχεται η δυνατότητα για υπολογισμό των έμμεσων δαπανών ενός έργου στη βάση ενός κατ’ αποκοπή ποσοστού 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του έργου).

Η κατηγορία αυτή αφορά ποσό που θα προκύπτει, από το άθροισμα των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είτε τεκμηριώνονται με παραστατικά πραγματικών δαπανών είτε υπολογίζονται) πολλαπλασιαζόμενο επί 7%.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Πόση χορηγία θα δίνεται στους δικαιούχους

Όσο αφορά το ύψος της χορηγίας, αυτή δίνεται αναλόγως με τον τύπο επένδυσης που θα επιλέξει κάθε κατοικία, ανέφερε ο λειτουργός, με το ποσό να ξεκινά το μέγιστο από 22,000 χιλιάδες ευρώ και να φθάνει μέχρι τις 32,000 χιλιάδες ευρώ.

Οι τύποι επενδύσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Α'  τύπος επενδύσεων / Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ (Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική
 • Κατανάλωση Ενέργειας) : Το μέγιστο ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €32.000 για κάθε κατοικία.
 • Β'  τύπος επενδύσεων / Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος net billingΤο μέγιστο ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €27.000 για κάθε κατοικία.

 • Γ' τύπος επενδύσεων / Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών: Το μέγιστο ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €22.000 για κάθε κατοικία.

Σημαντικό να πούμε επίσης ότι η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης ενώ για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

Να σημειώσουμε ότι για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, θα παραχωρείται αυξημένο ποσοστό ή/και ποσό χορηγίας για κάθε δράση, μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ευάλωτο καταναλωτή ή
 • Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι σύζυγος, παιδί, αδελφός/ή, γονέας, ή κηδεμόνας του ευάλωτου καταναλωτή.
 • Η κατοικία που αναβαθμίζεται είναι η μόνιμη κατοικία του ευάλωτου καταναλωτή.
 • Με την αίτηση υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των πιο πάνω. Για κάθε ευάλωτο καταναλωτή δύναται να παραχωρηθεί αυξημένο ποσοστό χορηγίας σε μία μόνο αίτηση. 

Αναλυτικά το επιλέξιμο ποσό κάθε δράσης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια όλων των τύπων επενδύσεων του παρόντος σχεδίου και ο τρόπος υπολογισμού του, καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

bbv

ωψ

 

 

γφν

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση / Τα κριτήρια

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Υπουργείου Ενέργειας, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών που αποτελούνται από πέντε ή περισσότερες μονάδες, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, μέσω του εξουσιοδοτημένους της
εκπροσώπου, η οποία θα πρέπει να ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα και οι μονάδες της πολυκατοικίας που δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπόψην για σκοπούς χορηγίας.

Επίσης, σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του και να θέτει εφόσον του ζητηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα, δικαιολογητικά ή/και άλλα στοιχεία που αφορούν την επένδυση, σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, του χρόνου υλοποίησης και την πληρωμή της κάθε δαπάνης (εξοφλημένα τιμολόγια και αποδείξεις).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όσο αφορά τα κριτήρια για τις κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
 • Η αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου προτάσεις/ αιτήσεις που αφορούν τέτοιες κατοικίες θα απορρίπτονται.
 • H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
 • Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες ζητείται χορηγία.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του σχεδίου, δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες ενώ στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, δύναται να υποβληθεί μία ενιαία αίτηση για ολόκληρη την οικοδομή. 

>>> ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ <<<

n jhcb

Κυπριάνα Σταύρου
 
2681