Τρία φ/β πάρκα από ΑΗΚ – ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ LTD στον Άγιο Ιωάννη

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι συνολικής ισχύος 13MW

Ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών για έγκριση κατατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα για δημιουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13MW από Εταιρεία ΑΗΚ – ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ LTD.  Τα πάρκα θα κατασκευαστούν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, της Επαρχίας Λευκωσίας. Η γη στην οποία θα κατασκευαστούν τα ΦΒ Πάρκα είναι ιδιωτική γη και έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες για εκμίσθωση της για τα εν λόγω έργα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Πρόκειται ουσιαστικά για τρεις αναπτύξεις που αφορούν την ανέγερση δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 5MW το καθένα και ένα με δυναμικότητα 3MW.

H περιοχή της προτεινόμενης ανάπτυξης βρίσκεται 2.7 km δυτικά των ορίων της κοινότητας του Αγ.Ιωάννη και αντίστοιχα 2.8 km βόρεια των ορίων της κοινότητας της Αγροκηπιάς. Το μέσο υψόμετρο της εν λόγω περιοχής είναι 288 m και το ανάγλυφό χαρακτηρίζεται ομαλό με μηδενικές κλίσεις. Τόσο η προτεινόμενη περιοχή ανάπτυξης όσο και τα τεμάχια περιμετρικά αυτής, προς όλες τις κατευθύνσεις, χαρακτηρίζονται από γεωργική χρήση με καλλιέργεια δημητριακών (κυρίως κριθάρι). Επιπρόσθετα, υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες εκτείνονται βόρεια της εν λόγω περιοχής ανάπτυξης. Μέσα στα όρια της τελευταίας, στο κεντροδυτικό της τμήμα, υπάρχουν εγκαταλειμμένες αγροτουριστικές εγκαταστάσεις φάρμας στρουθοκαμήλων, που λειτουργούσε κατά το παρελθόν στην περιοχή. Η περιοχή της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν εμπίπτει μέσα στα όρια του δικτύου Natura 2000, ούτε των κρατικών δασών ούτε κάποιας άλλης περιοχής που βρίσκεται κάτω από ορισμένο καθεστώς προστασίας.

Χωροθέτηση και Περιγραφή του έργου σύμφωνα με την ΜΕΕΠ

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε μέρος των τεμαχίων 85, 86 και 113  συνολικής έκτασης 106,962 m2, τα οποία εμπίπτουν σε Κτηνοτροφική ζώνη Δ1 και Ζώνη Προστασίας Ζ1 (20% του τεμ. 113). H περιοχή της προτεινόμενης ανάπτυξης βρίσκεται 2.7 km δυτικά των ορίων της κοινότητας του Αγ. Ιωάννη και 2.8 km βόρεια των ορίων της κοινότητας της Αγροκηπιάς.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους καθώς τα έργα θα περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες επεμβάσεις στο τοπίο. Η εγκατάσταση των πλαισίων θα γίνει με πασσαλόμποιξη.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν στην υπό μελέτη εγκατάσταση είναι της εταιρείας GESOLAR μοντέλο GES 6P275 και αποτελούνται από πολυκρυσταλλικά κύτταρα πυριτίου μεγέθους 1956x 992 mm. Ο συνολικός αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι 58,779 και η ισχύς του κάθε πλαισίου ανέρχεται στα 275 Wp.

Στα προτεινόμενα τεμάχια χωροθέτησης των Φ/Β πάρκων αξιολογήθηκε στο παρελθόν Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), στα πλαίσια αίτησης της εταιρίας “P.F.X.T. THERMOSOLAR RENEWABLES LTD” προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την κατασκευή και λειτουργία ηλιοθερμικού πάρκου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 50,76 MW και εκδόθηκε θετική Περιβαλλοντική Γνωμάτευση στις 20.10.2015.

Ευαγόρας Προκοπίου
 
4167