Ξεκινούν τα τρυπάνια της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ

ExxonMobil / Qatar Petroleum και Total – ENI πιάνουν ξανά δουλειά στην κυπριακή ΑΟΖ – Πότε ξεκινούν

H Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, ανέλυσε την Παρασκευή (22/10) στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου της για το 2022, του οποίου οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €122,7 εκατ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 2021 κατά €33 εκατ. ή 37%. 

Μάλιστα, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου συνοδευόταν και από αναλυτικό σημείωμα της Υπουργού στο οποίο γινόταν και ειδική αναφορά και παρουσίαση των δράσεων της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων, στο οποίο η Υπηρεσία σημειώνει πως προτεραιότητα της για το 2022 αποτελεί η επανέναρξη του ερευνητικού και επιβεβαιωτικού προγράμματος γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ μετά την ανάπαυλα που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. 

Πότε ξεκινούν οι γεωτρήσεις 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τον Δεκέμβριο του 2021 έχει προγραμματιστεί η έναρξη της επιβεβαιωτικής γεώτρησης της ExxonMobil / Qatar Petroleum στο τεμάχιο «10», στο κοίτασμα «Γλαύκος», στα νοτιοδυτικά παράλια της Κύπρου. 

Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η γεώτρηση της κοινοπραξίας Total – ENI στο τεμάχιο «6», στο φρεάτιο «Καλυψώ»

Όπως σημειώνεται ταυτόχρονα συνεχίζει τις εργασίες της και η Κοινή Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί για υλοποίηση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» της κυπριακής ΑΟΖ προς την Αίγυπτο

Στο μεταξύ, το ελληνικό ΜΜΕ ΣΚΑΙ επικαλείται επικοινωνία με την ExxonMobil η οποία επιβεβαιώνει τις προθέσεις της για να προχωρήσει σε γεώτρηση.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ:

Ανοίγει νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο το Φυσικό Αέριο 

Όπως σημειώνει η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, η αναδυόμενη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την αλυσίδα της βιομηχανίας. 

Έτσι προς υλοποίηση των πιο πάνω, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορίου για το 2022 περιλαμβάνεται και σχετική ανάλυση των κυριότερων κονδυλίων που αφορούν σκοπούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων στον εν λόγω τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό του 2022 και αφορούν την Υπηρεσία Υδρογονανθράκων είναι: 

Εκπαίδευση σε θέματα Υδρογονανθράκων: €3.360.000

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται, ως η διεθνής πρακτική, για κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων προσώπων που ορίζει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού. Η ισόποση δαπάνη καταβάλλεται από τους αδειούχους έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση. 

Διαχείριση Υδρογονανθράκων: €4.000.000 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα εξής:  

  • Δαπάνες για διάφορες δραστηριότητες, μελέτες, επαφές στο εξωτερικό, ετοιμασία συμβολαίων, αποθήκευση/κωδικοποίηση/ασφάλεια σεισμικών δεδομένων, ελεγκτικές, λογιστικές, νομικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς σύμβουλους, ενέργειες αναφορικά με τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, και το Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά τα με ερευνητικά προγράμματα των αδειούχων εταιρειών, περιλαμβανομένων και των επερχόμενων ερευνητικών και επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων, καθώς και ανάλυση και επεξεργασία γεωτρητικών δεδομένων και αξιολόγηση ερευνητικών και επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων. Επιπρόσθετα θα ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη», το οποίο εισήλθε στη φάση εκμετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ελέγχου των ανακτήσιμων δαπανών των αδειούχων.
  • Δαπάνες για αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) της περιοχής Βασιλικού και της τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, η οποία εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2017 καθώς και των όρων που αναμένεται να περιληφθούν στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση της ΣΜΠΕ για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) της περιοχής Βασιλικού. 
  • Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείου και αίθουσας συνεδριάσεων, διαμόρφωση δωματίου Server, και δωματίου ασφαλείας αποθήκευσης γεωφυσικών δεδομένων, συντήρηση συστήματος Server, αγορά Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών για τους υδρογονάνθρακες, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας, της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων αρμοδίων για θέματα ασφάλειας υπηρεσιών.
  • Δαπάνες για ετήσια συντήρηση του προγράμματος ερμηνείας γεωφυσικών/γεωλογικών δεδομένων και του server αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.
  • Διοργάνωση και συνεισφορά σε εκδηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας.
  • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια/εκθέσεις/επισκέψεις και αγορά διαφημιστικού υλικού με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
  • Έξοδα για συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σε θέματα αγορών (marketing) σχετικά με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας.
  • Εκπόνηση αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας.
  • Δαπάνες που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Οποιεσδήποτε άλλες έκτακτες δαπάνες.

Brief

 
3188