Αλαμινός, Αλάμπρα, Κατύδατα, Λυθροδόντας θέλουν ταχυδρόμους

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 10η Μαΐου 2022

Το τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις για την διαχείριση τριών ταχυδρομικών πρακτορείων και ειδικότερα για την Αλαμίνο (€292,00) το μήνα, την Αλάμπρα (€700,00 τον μήνα) και τον Λυθροδόντα (€800,00 το μήνα), Κατύδατα (€237,00 το μήνα).

Δείτε πιο κάτω τις ανακοινώσεις:

Αιτήσεις για τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλαμινού

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αλαμινoύ και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλαμινού, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή €292,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι υπό τη μορφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 10η Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας στα τηλ. 24802450 / 24802500.

Αιτήσεις για διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλάμπρας

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αλάμπρας και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλάμπρας καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €700,00 τον μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 10η Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22805800-22805899- 22805817.

Αιτήσεις για τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Λυθροδόντα

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Λυθροδόντα και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Λυθροδόντα, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €800,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι υπό τη μορφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 10η Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας στα τηλ. 22805800 / 22805899 / 22805817.

Αιτήσεις για τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κατυδάτων

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κατυδάτων και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κατυδάτων, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή €237,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι με τη μορφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16η Μαΐου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας στα τηλ. 22805800 / 22805899 / 22805817.

 
7592