Με τη μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου ελέγχει το 5,01% της τράπεζας

Ποσοστό άνω του ορίου του 5% των μετοχών της Alpha Bank συνεχίζει να κατέχει η BlackRock. Συγκεκριμένα, με τη μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου ελέγχει το 5,01% της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Alpha Bank A.E. ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 13.8.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 12.8.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

1

newmoney.gr

 
1087
Thumbnail

Τα νέα μειωμένα βασικά επιτόκια της, από τα οποία επηρεάζονται όλα τα δάνεια και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένα με αυτά, ανακοίνωσε, μέσω επίσημων καταχωρήσεων στον Τύπο, η Τράπεζα Κύπρου. Τα νέα επιτόκια θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Όπως αναφέρεται στην καταχώρηση, με βάση την καθορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού των βασικών επιτοκίων της, η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι τα βασικά της επιτόκια θα μειωθούν και θα διαμορφωθούν ως ακολούθως με ισχύ από τις 16 Δεκεμβρίου του 2019:

ad2mobile
  • Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας από 2,6970% σε 2,5838%
  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων από 0,9470% σε 0,8338%
  • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων από 1,6970% σε 1,5838%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις πιο πάνω μειώσεις επηρεάζονται όλα τα δάνεια/τρεχούμενοι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένα με τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας.

Η ανακοίνωση που καταχωρήθηκε στον Τύπο:
α

 

article 1