Ανέπτυξε νέο Σύστημα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στο Σύστημα θα τηρείται το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι, σύμφωνα με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (Κ.Δ.Π.257/2021), η ΕΚΚ έχει αναπτύξει Σύστημα μέσω του οποίου θα τηρείται το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων (το ‘Σύστημα’), δυνάμει του άρθρου 61Γ(4)(α) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εμπιστευματοδόχου, καλούνται όπως συμμετάσχουν σε σχετική ημερίδα την οποία διοργανώνει η ΕΚΚ με σκοπό την παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Συστήματος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. -13:00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εγγραφούν στον Σύνδεσμο ΕΔΩ.

Με την επιτυχή εγγραφή τους στον πιο πάνω σύνδεσμο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες για τη σύνδεσή τους στην ημερίδα.  Σημειώνεται ότι, η εν λόγω ημερίδα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΚ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected] .

 
6265