Άνοιξαν 49 νέες θέσεις εργασίας στην ΑΗΚ / Όλες οι πληροφορίες

Πρόκειται για 45 κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου και 4 κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού

​​​​​​​​​​​​​Συνολικά 49 νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΑΗΚ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 45 κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου και 4 κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΑΗΚ για τις κενές θέσεις:

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α/7-2021
  • ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ:Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/7-2021
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/07/2021 12:00 Μεσημέρι
  • ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

1) Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1: €15.200-€18.522-Α2: €15.260-€19.788).

2) Τέσσερις (4) κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Σταθμού), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788).

Για Υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

(Kατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να γίνει κατάθεση €30 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC).

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03

 
3926