Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στη CYTA - Μισθός, καθήκοντα

Η Cyta, ανακοινώνει την προκήρυξη δύο Θέσεων Ανώτερων Διευθυντών

Η Cyta, ανακοινώνει την προκήρυξη δύο Θέσεων Ανώτερων Διευθυντών.

Πιο συγκεκριμένα, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ανώτερου Διευθυντή ως ακολούθως:

  • Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες (Chief Commercial Officer)
  • Ανώτερος Διευθυντής – Επιχειρησιακή Διαχείριση (Chief Operations Officer)

Οι θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας δυναμένης να ανανεωθεί για ακόμα πέντε έτη με απόφαση της Αρχής νοουμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Η πλήρης προκήρυξη,  οι Όροι Εργασίας των Ανώτερων Διευθυντών, η Αίτηση Διορισμού, το Ερωτηματολόγιο, η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και οι περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

 
7861