Άνοιξαν θέσεις εργασίας στη CYTA – Ψάχνει σε όλες τις πόλεις

Όλες οι πληροφορίες - Πόσα ευρώ δίνουν την ώρα - Μέχρι πότε οι αιτήσεις - Αποζημίωση στις αργίες

Προσωπικό ψάχνει η CYTA σε όλες τις πόλεις για διαφορετικές θέσεις. Δείτε αναλυτικά ποιές θέσεις άνοιξαν αλλά και πόσο πληρώνουν και ποιές οι προϋποθέσεις:

1/ Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

 • Είσπραξη λογαριασμών και λοιπών οφειλών πελατών.
 • Έκδοση τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων, ισοζυγισμός ταμείου.
 • Παροχή σχετικών πληροφοριών και πώληση τηλεφωνικών συσκευών και άλλων προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Παροχή πληροφοριών, βασική υποστήριξη, προώθηση και πώληση υπηρεσιών.
 • Βοηθητικές ή άλλες εργασίες.
 • Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

 • Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 24 με μέγιστο 45 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Σύστημα βάρδιας.
 • Έξι ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών της Cyta. Νοείται ότι θα καθορίζεται τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης (day off) την εβδομάδα.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της  Cyta.

 

2/ Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Αρ. Προκήρυξης: 2/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία σε Τμήματα τηλεφωνικής/ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης της Cyta στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Παροχή πληροφοριών για λογαριασμούς, προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Καταχώρηση παραγγελιών για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης/προώθησης και συγκράτησης πελατών.
 • Χειρισμός παραπόνων.
 • Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του ανατεθεί από τη Cyta.

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

 • Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 24 με μέγιστο 45 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Σύστημα εικοσιτετράωρης βάρδιας (όπου ισχύει).
 • Έξι ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών της Cyta. Νοείται ότι θα καθορίζεται τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης (day off) την εβδομάδα.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Cyta.

 

3/ Ωρομίσθιο Προσωπικό – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (Αρ. Προκήρυξης: 3/2021)

Οι θέσεις αυτές αφορούν τεχνική εργασία, εντός ή εκτός των κτηρίων της Cyta, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε όλες τις πόλεις.

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (νέες εγκαταστάσεις, μεταφορά, κ.α.) και άρση βλαβών.
 • Αντικατάσταση/Συλλογή/Διαχείριση τερματικού εξοπλισμού από τα υποστατικά των πελατών.
 • Αναρρίχηση σε πασσάλους/σκάλα και κατάβαση σε φρεάτια επισκέψεως, όπου απαιτείται, για εκτέλεση εργασιών.
 • Σύνδεση/εγκατάσταση/Τερματισμός Καλωδίων (Χάλκινα/Οπτικά) για κατασκευή δικτύου.
 • Άλλες εργασίες τεχνικής φύσεως.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή έργο που απορρέουν από τα πιο πάνω καθήκοντα του ανατεθεί από τη Cyta.
 • Αναρρίχηση και εκτέλεση εργασιών σε πυλώνες, ιστούς και κτίρια της Cyta και άλλων συνεργατών Παγκύπρια ή Αναρρίχηση και εκτέλεση εργασιών στους πύργους Κινητής Τηλεφωνίας και Συστημάτων μετάδοσης της Cyta (μόνο σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον κατάλογο επιτυχόντων εκδηλώσουν ενδιαφέρον όταν κληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και επιτύχουν σε πρόσθετη εξειδικευμένη αξιολόγηση για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών).

Ώρες/Μέρες Εργασίας:

 • Ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας: 35 με μέγιστο 48 ώρες την εβδομάδα, βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Σύστημα βάρδιας.
 • Έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα - Σάββατο, με βάση το εκάστοτε ωράριο απασχόλησης της Μονάδας.

Σημ.: Οι ώρες και μέρες εργασίας ενδέχεται να προσαρμόζονται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της  Cyta.

 

Τα πιο κάτω ισχύουν για όλες τις πιο πάνω θέσεις:

Προϋποθέσεις

 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της κάθε θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογηθούν κατά την προσφορά διορισμού, όταν προκύψει, μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με μέγιστο όριο 30 για σκοπούς πρόσληψης, με βάση διεθνή πρότυπα/πρακτικές. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πρόσληψης, για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας, η φυσική καταλληλότητα του προσωπικού επανεξετάζεται και πριν την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης (χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων) (για θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας) /  Κατοχή άδειας οδήγησης (χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) (για θέσεις Βοηθών Καταστημάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης) κατά την προσφορά διορισμού
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Πλήρωση οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων προβλέπονται στους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΤΗΚ (αντίγραφο των κανονισμών μπορεί να δοθεί από τη Cyta εφόσον ζητηθεί).

Απαιτούμενα προσόντα/ Γνώσεις/ Ικανότητες

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εξατάξιας/ επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 16 στα 20 ή 80 στα 100 ή ισότιμη βαθμολογία αποδεκτή από τη Cyta (ο ελάχιστος κατώτατος βαθμός δεν απαιτείται σε περίπτωση κατοχής διπλώματος ή πτυχίου, διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα).
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Γνώσεις/ικανότητες απαραίτητες για τη θέση περιλαμβανομένων Εξυπηρέτησης Πελατών, αντοχής στην πίεση, πειστικότητας, αριθμητικού συλλογισμού, προφορικής επικοινωνίας, βασικές γνώσεις χρήσης τεχνολογίας κ.ά. 

Απολαβές

 • Ισχύει σύστημα μισθοδοτικών κλιμάκων με αρχική ωριαία αμοιβή,
 • €6,36 (έξι ευρώ και τριανταέξι σεντ) την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Καταστημάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης.
 • €7,16 (επτά ευρώ και δεκαέξι σεντ) την ώρα για τις θέσεις Βοηθών Τεχνικής Εργασίας.

Σημ.: Η μισθοδοσία καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και προσαρμόζεται με βάση την εκάστοτε μεταβολή του τιμαριθμικού επιδόματος.

Ωφελήματα

 • Ταμείο Προνοίας, 13ος Μισθός, αποζημίωση κατά τις επίσημες αργίες κ.ά.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους κάνοντας κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο Καταχώρηση Αίτησης. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 πμ την Δευτέρα 28/6/2021, μέχρι και τις 12:00 μμ (το μεσημέρι) την Τρίτη 6/7/2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €20 ανά θέση. Το τίμημα υποβολής αίτησης για κάθε θέση θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης (οριστική υποβολή και πληρωμή). Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για όλες τις θέσεις που ενδιαφέρονται και να καταβάλουν το απαιτούμενο τίμημα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00-13:30) ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) ή/και γραπτών μηνυμάτων (sms) με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. 

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

 
5143