Άνοιξαν θέσεις ταχυδρόμων - Μισθοί €534 και €850

Πού να αποταθούν όσοι ενδιαφέρονται

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Αυγόρου και από κατοίκους του Δήμου  Σωτήρας για να αναλάβουν το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Αυγόρου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν  το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €534,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Στο Αυγόρου, προστίθεται, θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 20η Ιουνίου 2022.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Δήμου  Σωτήρας  και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Σωτήρας    καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €850,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (2 θέσεις). Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 30 Ιουνίου  2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας / Αμμοχώστου  τηλ. 24802450-24802500.

 
7863