ΑΨΑ: Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου Κυβερνοασφάλειας

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας διοργανώνει συνέδριο διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα την κυβερνοασφάλεια

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College - ESDC) να αναθέσει στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) / Εθνικό CSIRT-CY, τη διοργάνωση συνεδρίου διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα την κυβερνοασφάλεια, αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού μηχανισμού ESDC στις αρμόδιες για την κυβερνοασφάλεια κυπριακές Αρχές, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το συνέδριο, σημειώνεται, που θα διαρκέσει από  τις 18/01/21 μέχρι και 20/01/21, αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο και στην καλλιέργεια κουλτούρας κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, μέσω της εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της πλατφόρμας Cyber Education Training Exercise and Evaluation (ETEE) του ESDC για την διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της μέσω εκπαιδεύσεων σε τακτικά/επιχειρησιακά επίπεδα. Στόχος είναι η διοργάνωση αυτού του είδους της εκπαίδευσης μεταξύ των δύο οργανισμών (ΑΨΑ / Εθνικό CSIRT-CY - ESDC), να καταστεί ετήσιος θεσμός.

Η εκπαίδευση θα φιλοξενήσει 150 συμμετέχοντες από 22 χώρες, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί διπλωματικές αποστολές, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία.

 

 
3294
Thumbnail