Αυτό το ξενοδοχείο στo Παραλίμνι θέλει να αλλάξει (ΦΩΤΟ)

Θέλει να αυξήσει την δυναμικότητά του σε 179 υπνοδωμάτια/358 κλίνες

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει σήμερα (7/1) )ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Andreas G. Ttofinis Estates Ltd (ΑΜΧ/0004/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (ξενοδοχείο Evalena) ώστε η δυναμικότητά του να ανέλθει σε 179 υπνοδωμάτια/358 κλίνες, στο τεμάχιο αρ. 554, του Φ/Σχ. 2-295-377, Τμήμα 16, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

1

Η διενέργεια της Ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

2

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, η ώρα 11.00 π.μ., στον χώρο της ανάπτυξης, Φιλιππίδου 17, 5296 Παραλίμνι (αρ. τηλ.: 99404844).

Για σκοπούς αποφυγής εξάπλωσης της νόσου COVID – 19, θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο (safepass, αποστάσεις δύο μέτρων, προστατευτική μάσκα, αντισηπτικό κλπ). Σημειώνεται ότι στις 10.15 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.

n

 
6609