BoC – ΕΤΥΚ: Συμφωνία για προαγωγές 700 τραπεζικών υπαλλήλων

Υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση ανάμεσα στην Τράπεζα Κύπρου και την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι διαπραγματεύσεις παρ’ όλο που κρατήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν «σκληρές» και επίμονες και διεξήχθηκαν σε επίπεδο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκου Νικολάου αλλά και του ίδιου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κ. Τάκη Αράπογλου, ενώ από την πλευρά της ΕΤΥΚ ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος συνάδελφος Λοΐζος Χατζηκωστής.

Στο πλαίσιο της σύμβασης αποφασίσθηκε  ότι θα προαχθούν το λιγότερο 700 τραπεζικοί υπάλληλοι, ενώ σημειώνεται ότι όλα αυτά θα γίνουν στις υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες που είναι συμφωνημένες με την ΕΤΥΚ, οι οποίες απλώς θα έχουν ενσωματωμένο τον τιμάριθμο (όπως η Κυβέρνηση) και  θα ενισχυθούν με ενδιάμεσες νέες ούτως ώστε να αυξάνουν τις δυνατότητες προαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη νέα κατάληξη πρέπει να δοθούν το αργότερο εντός διμήνου από την υπογραφή της συμφωνίας 350 νέες Οργανικές θέσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να δοθούν και ισάριθμες αναβαθμίσεις. Άρα θα προαχθούν το λιγότερο 700 τραπεζικοί υπάλληλοι.

Επίσης, η Τράπεζα ανεξάρτητα από τη συμφωνία αυτή θα καταβάλει στον κάθε υπάλληλο την ετήσια προσαύξηση του 2021 που δικαιούται με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε ότι το Ταμείο Ευημερίας παραμένει ως έχει, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά  Άδεια Άνευ Απολαβών που θα δικαιούται κάθε συνάδελφος για σκοπούς εκπαίδευσης ή και λόγω ασθένειας συγγενικών προσώπων.

Ποια τα συμπεράσματα από τη νέα κατάληξη

Όπως ανέφεραν τραπεζικοί κύκλοι στην Brief, πίσω από την σύμβαση, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση από την μέχρι πρότινος συνθήκη, αφού για πρώτη φορά το σύστημα καθίσταται αξιοκρατικό και δημιουργεί προοπτική για τους τραπεζικούς υπαλλήλους. 

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η τράπεζα, ξέφυγε από την λογική της αυτόματης αύξησης και προσαύξησης, και πάμε στην αμοιβή με βάση την θέση εργασίας, τα καθήκοντα και την απόδοση

Όπως σημειώνεται, αυτή είναι μια σημαντικότατη διαφοροποίηση η οποία αλλάζει τα δεδομένα στην βιομηχανία και θα οδηγήσει στην ουσιαστική ενίσχυση της αποδοτικότητας και της απόδοσης.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να μην μεταφράζεται σε μείωση κόστους, αλλά αύξηση της παραγωγικότητας, με το συμπέρασμα να είναι ότι στο τέλος της ημέρας, το όφελος θα μετακυληθεί στον πελάτη


Αυτούσια η ανακοίνωση από ΕΤΥΚ:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε η Συλλογική Σύμβαση με την Τράπεζα Κύπρου έληξε την 31/12/2020 και ήδη τον Οκτώβρη του 2020 είχαν υποβληθεί (και από τις δύο πλευρές) τα αιτήματα για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2021 - 2022.

Οι διαπραγματεύσεις παρ’ όλο που κρατήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν «σκληρές» και επίμονες και διεξήχθηκαν σε επίπεδο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκου Νικολάου αλλά και του ίδιου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κ. Τάκη Αράπογλου, ενώ από την πλευρά της ΕΤΥΚ ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος συνάδελφος Λοΐζος Χατζηκωστής.

Κατά καιρούς οι επικεφαλής των δύο πλευρών χρησιμοποίησαν στενούς συνεργάτες τους, που ομολογουμένως ενίσχυσαν την όλη προσπάθεια. 

Οι συζητήσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης διαχωρίσθηκαν σε δύο στάδια:

Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Β) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A) Οργανική Διάρθρωση

Η Οργανική Διάρθρωση ήταν ένα δύσκολο θέμα συζήτησης και περιπλέκετο ακόμη περισσότερο από την επιθυμία των δύο πλευρών να διαφοροποιήσουν/εκσυγχρονίσουν την υφιστάμενη δομή προς το καλύτερο.

Τελικά μέσα από καλόπιστο πνεύμα που επέδειξαν οι δύο πλευρές υπήρξε κατάληξη που αφ’ ενός ικανοποιεί τις επιθυμίες των συναδέλφων, αφ’ εταίρου δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό της δομής της Οργανικής Διάρθρωσης της Τράπεζας.

Με βάσει τη νέα κατάληξη πρέπει να δοθούν το αργότερο εντός διμήνου από την υπογραφή της συμφωνίας 350 νέες Οργανικές θέσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να δοθούν και ισάριθμες αναβαθμίσεις.

Άρα συνολικά μίνιμουμ θα προαχθούν 700 συνάδελφοι.

Όλα αυτά θα γίνουν στις υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες που είναι συμφωνημένες με την ΕΤΥΚ, οι οποίες απλώς θα έχουν ενσωματωμένο τον τιμάριθμο (όπως η Κυβέρνηση) και  θα ενισχυθούν με ενδιάμεσες νέες ούτως ώστε να αυξάνουν τις δυνατότητες προαγωγής.

Ο αριθμός των Οργανικών θέσεων σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού παραμένει στο 33% όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες με την ΕΤΥΚ.

Επί πλέον του 33% των Οργανικών θέσεων που ίσχυαν/ισχύουν η Τράπεζα αποδέχθηκε στην προσπάθεια προσφοράς προς τους συναδέλφους να καθιερώσει ακόμα μία νέα θέση (Βοηθός Τμηματάρχης) που θα εντάξει ως προαγωγή ακόμη 3-4% του προσωπικού που στην ουσία αυξάνει τις θέσεις προαγωγής στο 36-37%.

Η νέα θέση (Βοηθός Τμηματάρχης) είναι ασφαλώς πιο πάνω από την υφιστάμενη Ειδική Κλίμακα (Παράρτημα Α).

Περισσότερα και πιο αναλυτικά για το θέμα της Οργανικής Διάρθρωσης θα έχετε με νέα εγκύκλιο στα πλαίσια της Ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης.

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η Τράπεζα ανεξάρτητα από τη συμφωνία αυτή θα καταβάλει στον κάθε υπάλληλο την ετήσια προσαύξηση του 2021 που δικαιούται με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες.

β) Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Τράπεζας Κύπρου – ΕΤΥΚ 2021-2022

Κατ’ αρχή συμφωνήθηκε η ενσωμάτωση του Τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στους βασικούς μισθούς με τον τρόπο που εφαρμόσθηκε και στην Κυβέρνηση.

Αυτό έχει ως συνέπεια και τον επηρεασμό των Υφιστάμενων Μισθολογικών Κλιμάκων που πλέον θα εμφανίζουν ως βασικό μισθό το σύνολο σχεδόν της ΑΤΑ. 

Ως ΑΤΑ θα παραμείνει μόνο το 1,27% ενώ το υπόλοιπο έχει ήδη ενσωματωθεί στο βασικό μισθό.

Επίσης παρ’ όλο που διατηρούνται οι υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες (Οργανικών θέσεων) της ΕΤΥΚ, αυτές αυξάνονται σε αριθμό από 9 σε 13 χωρίς όμως να επηρεάζουν την ουσία και πολύ περισσότερο είναι βελτιωτικές των υφιστάμενων.

Οι κλίμακες αυτές είναι συνημμένες στο κείμενο της συμφωνίας αλλά και αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ.

Η συμφωνία ρητά αναφέρει ότι καλύπτει τα έτη 2021 – 2022 και καλύπτει όλο τον όμιλο της Τράπεζας Κύπρου (εκτός της JCC  και Αθλητικού Κέντρου).

Οι κλίμακες και η Οργανική Διάρθρωση καλύπτεται από το Α΄ μέρος της παρούσας.

Το Ταμείο Ευημερίας παραμένει ως έχει, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά  Άδεια Άνευ Απολαβών που θα δικαιούται κάθε συνάδελφος για σκοπούς εκπαίδευσης ή και λόγω ασθένειας συγγενικών προσώπων.

Οι όροι παραχώρησης της πιο πάνω άδειας θα συμφωνηθούν μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΥΚ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εντός του 2ου εξαμήνου θα συζητήσουν το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, με στόχο την καθιέρωση/ενίσχυση της αντικειμενικότητας, την αξιοκρατία και φυσικά τη διαφάνεια.

Οι πιο πάνω παράμετροι ήταν πάντοτε στη στόχευση της ΕΤΥΚ και φυσικά τους ευνοεί και η νέα Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου.

Σε άρθρο της συμφωνίας υπάρχει πρόνοια ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην Κωδικοποίηση των Συμφωνιών που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Αυτό κρίθηκε υπερβολικά αναγκαίο για να διευκολύνει τους νέους συναδέλφους στο να ανατρέχουν στις πρόνοιες των Συμφωνιών με ασφάλεια και σιγουριά.

Στο άρθρο 10 της Σύμβασης ρητά αναφέρεται ότι ΟΛΕΣ οι πρόνοιες των Υφιστάμενων Συλλογικών Συμβάσεων ΕΤΥΚ – Τράπεζας εξακολουθούν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται για το ΣΥΝΟΛΟ του προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου.

Εξυπακούεται ότι στις υφιστάμενες συμφωνίες θα ενσωματωθούν και οι πρόνοιες της συμφωνίας αυτής (2021-22).

Αναμφίβολα οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα μετά τη λήξη της συμφωνίας αυτής (2021-22) να υποβάλουν αιτήματα από 01/01/2023 για τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών (Άρθρο 11).

Η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό μισθό προβλέπεται στη συμφωνία αυτή και θα υλοποιηθεί 1/8/2021.

Εξυπακούεται ότι η ενσωμάτωση αυτή είναι «λογιστική» και στην πράξη δεν επηρεάζει το μισθό κανενός υπαλλήλου.

Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το θέμα των εισφορών στο Ταμείο Υγείας θα συζητηθεί το 2023, αφού ληφθεί υπ΄ όψιν η πορεία του ΓΕΣΥ.

Επίσης στη Σύμβαση προβλέπεται ότι από 01/09/2021 μέχρι 31/12/2022, η εισφορά στο Ταμείο Προνοίας είναι στο 8% ενώ από 01/01/2023 θα επανέλθει στο 9%.

Η πιο μεγάλη καινοτομία στη Συλλογική Σύμβαση είναι η καθιέρωση από το 2022 νέου τρόπου καταβολής της ετήσιας προσαύξησης που περιληπτικά μπορεί κάποιος να πει ότι θα καταβάλλεται άμεσα το (75%) και έμμεσα το (25%).

Το 75% θα καταβάλλεται άμεσα προς ΟΛΟ το προσωπικό με βάσει τις συνημμένες κλίμακες κα το υπόλοιπο 25% θα καταβάλλεται σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις του κάθε υπαλλήλου.

Πρέπει να τονισθεί ότι το 25% της  ετήσιας προσαύξησης θα καταβάλλεται με βάσει κανόνες και διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με την ΕΤΥΚ και θα έχουν στόχο να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.

Για την καταβολή του 25% θα αποφασίζει πενταμελής επιτροπή εκ των οποίων οι δύο θα ορίζονται από την ΕΤΥΚ.

Η πρωτότυπη αυτή ρύθμιση αν αξιοποιηθεί σωστά και δίκαια μπορεί να προσφέρει αρκετά προς τους συναδέλφους και την ίδια την Τράπεζα.

Νοουμένου των δύσκολων συγκυριών που περνά ο τόπος και ιδιαίτερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η συμφωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική τόσο προς την ίδια την Τράπεζα και φυσικά συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας των Τραπεζοϋπαλλήλων σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Επ’ ευκαιρία θέλουμε ως ηγεσία της ΕΤΥΚ να τονίσουμε την πολύ θετική και καλοπροαίρετη προσέγγιση που είχαμε καθ ‘ όλη τη διάρκεια των πολύμηνων διαπραγματεύσεων από τη Διοίκηση του κ. Τάκη Αράπογλου αλλά και την ιδιαίτερα θετική συμβολή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πανίκου Νικολάου και των συνεργατών του.

Tags
 
5138