Coca-Cola: Σημαντική πρόοδος στις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις

Η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης και της μείωσης χρήσης πλαστικού

Στην Coca-Cola HBC Κύπρου, η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βιωσιμότητας, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της. Η Εταιρεία, όπως αναφέρεται, επιδιώκει να μεγαλώνει τη δραστηριότητά της, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα θέτοντας όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης. Καταγράφει συνεχή πρόοδο ως προς τις Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον που έχει θέσει με ορίζοντα το έτος 2025, παρά τις προκλήσεις που επιφύλασσε η πανδημία.

Έμεινε προσηλωμένη, σημειώνεται στο όραμά της για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» πετυχαίνοντας σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης, της μείωσης της χρήσης πλαστικού, της κατανάλωσης ενέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης νερού.
 
«Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα»: Συλλογή και ανακύκλωση μιας συσκευασίας, για κάθε μια που κυκλοφορεί στην αγορά έως το 2030

Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2030, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που πουλάει, άλλο ένα να ανακυκλώνεται, έτσι ώστε κάθε συσκευασία να έχει παραπάνω από μια «ζωή». Αυτό φυσικά βοηθάει και τη χώρα μας να επιτύχει τους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης σε ποσοστό 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να μεταβούμε γρήγορα προς μια κυκλική οικονομία. Στα πλαίσια αυτά, η Coca-Cola στην Κύπρο,  πρόσφατα λάνσαρε τη νέα καμπάνια με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία» για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης συσκευασιών.

Επιπλέον, η Coca-Cola HBC Κύπρου, είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Green Dot Κύπρου και συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογή και στην ανακύκλωση, ενώ στηρίζει ενεργά τις δράσεις ανακύκλωσης που οργανώνονται στο νησί μας. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή ενός επιτυχημένου και λειτουργικού Εθνικού Συστήματος Επιστροφής Εγγυοδοσίας για ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών μιας χρήσης. 
Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030 
Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στην Κύπρο, η Coca-Cola HBC Κύπρου εστιάζεται πλέον στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού της συσκευασίας.

Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030 

Συγκεκριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%, έχοντας στόχο τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί με στόχο την ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola HBC Κύπρου προχώρησε σε επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

f

Συνεχής μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης νερού σε όλα τα εργοστάσια στην Κύπρο

Με συνεχή προσήλωση στη μείωση της ενέργειας, η Εταιρεία το 2020  μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στα εργοστάσιά της κατά 5.423.727 MJ, δηλαδή 14% έναντι του 2019. Η Coca-Cola HBC Κύπρου έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2025 το 50% της ενέργειας στα εργοστάσιά της θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας, ενώ το 100% της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.  Επιπλέον, το 2020, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν 989.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές της μονάδες, ενώ σημειώθηκε μείωση στη χρήση νερού κατά 25,6%  σε σχέση με το 2019, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 25.168.608 λίτρα νερού.

Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Beach 
 
Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο, αποτελούν το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, από το 2018 η Coca-Cola HBC Κύπρου υλοποιεί το πρωτοποριακό και ουσιαστικό πρόγραμμα Zero Waste Beach σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές, πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών και 13 καθαρισμοί βυθού, ενθαρρύνθηκαν 44 αρμόδιοι φορείς και 18 τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων. 

Παρακαταθήκη για τις Επόμενες Γενιές
Σε μια συγκυρία όπου κάθε μας επιλογή έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικοσύστημα του πλανήτη, καλούνται όλοι οι οργανισμοί να συμβάλουν για το κοινό καλό. Η Coca- Cola HBC  βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας ολοένα και πιο αυστηρούς  περιβαλλοντικούς στόχους, με κύριο μέλημα να αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
 

Tags
 
6281