Δ. Λευκωσίας: Μέχρι 30/7 οι πληρωμές τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Μετά τις 30 Ιουλίου 2021 θα επιβληθεί 10% επιβάρυνση, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία

Ο Δήμος Λευκωσίας υπενθυμίζει το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του δημοτικού τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι η 30η Ιουλίου 2021, μετά από σχετική παράταση.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μόνο στο Δημοτικό Ταμείο: στην οδό Παλιάς Ηλεκτρικής 13, Δευτέρα – Παρασκευή 8.00π.μ. – 2.30μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου (e-λευκωσία).

Σημειώνεται ότι μετά τις 30 Ιουλίου 2021 θα επιβληθεί 10% επιβάρυνση, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 
5143