Demetra Holdings: Σημείωσε κέρδη €5,34 εκατ. για το έτος 2021

Η εταιρεία παρατήρησε μείωση σε σχέση με το 2020, όπου είχε σημειώσει κέρδη €9,15 εκατ.

Την Έκθεση Διαχείρισης και Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισής μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  Demetra Holdings Plc στο ΧΑΚ.

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η εταιρεία κατέγραψε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €5,34 εκατομμυρίων (2,67 σεντ ανά μετοχή), σε σχέση με κέρδος ύψους €9,15 εκατομμυρίων (4,57 σεντ ανά μετοχή) το 2020. Η μείωση, σημειώνεται, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμπερίληψη του μεριδίου ζημιάς ύψους €2,45 εκατομμυρίων που αναλογεί στο Συγκρότημα από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με κέρδος ύψους €10,60 εκατομμυρίων που αναγνωρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος.

Το κέρδος της εταιρείας για το 2021, σημειώνεται στην έκθεση, προκύπτει κατά κύριο λόγο από την αύξηση των αξιών των ακινήτων του συγκροτήματος και από την αύξηση των τιμών των μετοχικών τίτλων συμμετοχών του συγκροτήματος. Ως εκ τούτου, η ενοποιημένη καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας αυξήθηκε από 133,48 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε 135,03 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,2%.

Όσο αφορά τις συμμετοχές του συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους, αυτές κατέγραψαν κέρδος ύψους €4,04 εκατομμυρίων
σε σχέση με κέρδος ύψους €0,80 εκατομμυρίων το 2020. Τα έσοδα από μερίσματα αυξήθηκαν κατά 60,0% και ανήλθαν στις €609 χιλιάδες σε σχέση με €381 χιλιάδες το 2020 ενώ τα έσοδα από τόκους παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα και ανήλθαν στις €204 χιλιάδες (2020: €202 χιλιάδες).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, αναγνωρίστηκε, ως αποτέλεσμα της λογιστικοποίησης της επένδυσης στη συνδεδεμένη εταιρεία Ελληνική Τράπεζα σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το μερίδιο ζημιάς που αναλογεί στην Demetra Holdings από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €2,45 εκατομμυρίων (2020: κέρδος €10,60 εκατομμύρια).

Επιπρόσθετα, κατά το 2021, η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής από 21,01% σε 21,02% είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας ύψους €43.205 (2020: €μηδέν) που πιστώθηκε στα αποτελέσματα του έτους 2021.

Αναφορικά με τον τομέα των ακινήτων του συγκροτήματος, αυτός κατέγραψε καθαρό κέρδος ύψους €4,62 εκατομμυρίων σε
σχέση με ζημιά ύψους €0,39 εκατομμυρίων το 2020
. Το καθαρό κέρδος του έτους προκύπτει από την αύξηση των αξιών των ακινήτων του συγκροτήματος κατά €3,60 εκατομμύρια, ως αποτέλεσμα της επανεκτίμησης των ακινήτων στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και από καθαρά έσοδα από ενοίκια ύψους €1,02 εκατομμυρίων.

Καταληκτικά, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας κατέγραψαν σημαντική μείωση της τάξης του 35,2% και ανήλθαν στα €1,34
εκατομμύρια σε σχέση με €2,07 εκατομμύρια το 2020
. Όπως τονίζεται, η μείωση οφείλεται κυρίως στη συμπερίληψη έκτακτων κονδυλίων κατά το προηγούμενο έτος άλλα και σε γενική μείωση των εξόδων που επιτεύχθηκε κατά το τρέχον έτος. Τα χρηματοδοτικά έξοδα παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα και ανήλθαν στις €374 χιλιάδες (2020: €378 χιλιάδες). 

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

 
7863