Διαγωνισμός έργου τέχνης από το Δήμο Λευκωσίας με αμοιβή €69.000!

Διαγωνισμός Έργου Τέχνης για το Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή του καταλληλότερου έργου τέχνης για τοποθέτηση στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας, σύμφωνα με τον περί του ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτηρίων με Έργα Τέχνης Νόμο του 2009 (Ν.57(Ι)/2009).

Η αμοιβή του/ης εικαστικού για το/α έργο/α κατά την παράδοσή του/ους, συνεκτιμημένων των δαπανών σχεδίασης, ετοιμασίας της πρότασης, εκτέλεσης και εγκατάστασης, θα είναι €69.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται ως ακολούθως:

• Αμοιβή για το έργο

• Έξοδα κατασκευής και εγκατάστασης

• Πρόβλεψη για φωτισμό, ήχο ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποστήριξη

Περαιτέρω θα δοθούν δύο χρηματικά βραβεία ύψους €2.100 το κάθε ένα για τις δύο επόμενες καλύτερες προτάσεις αναφορικά με το έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εικαστικοί μπορούν να επισκεφθούν το Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας για να δουν και να μελετήσουν το χώρο όπου προτείνεται να τοποθετηθεί το έργο τέχνης. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. από εκπρόσωπο του Δήμου. Χώρος συγκέντρωσης για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ξενάγηση είναι η είσοδος του Δημοτικού Μεγάρου Λευκωσίας (Κτίριο Β1.1), στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία. Ο χώρος είναι επίσης επισκέψιμος κατά τις ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Μεγάρου, χωρίς τη συνοδεία λειτουργού του Δήμου, μέχρι τις 14:30 (Δευτέρα – Παρασκευή).

Η δήλωση ενδιαφέροντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση στο διαγωνισμό και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

Οι προτάσεις των εικαστικών θα μπορούν να παραδοθούν από τους εκπροσώπους τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, (τα έγγραφα - όρους και παραρτήματα) παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

 
5429