Δικαιώθηκε η Τράπεζα Κύπρου για τα αξιόγραφα

«Δεν αποκαλύφθηκαν ή αποκρύφτηκαν από την Τράπεζα Κύπρου βασικά έγγραφα που αποδείκνυαν την αθωότητα της»

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε την Τράπεζα Κύπρου στους χειρισμούς τους στο θέμα των αξιογράφων. Σε πολυσέλιδη απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει κατά πόσον οι πρακτικές που εφαρμόζονται από τις Τράπεζες για τα αξιόγραφα ήταν συμβατές με το νόμο. 

Η Τράπεζα Κύπρου που είναι η αιτήτρια στην υπόθεση δεν διαφάνηκε ότι εμπλεκότσν κατά την έκδοση των αξιογράφων το 2009 σε πρακτικές προώθησης της διάθεσης αξιογράφων.

Στην απόφαση το Διοικητικό Δικαστήριο για την Κεντρική Τράπεζα καθοριστικό σημείο στη μέθοδο προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων αποτελεί ο τρόπος και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η επαφή με επενδυτές

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<

Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι παραβιάζοντας το αίσθημα δίκαιης δίκης η Κεντρική Τράπεζα εναντίον της οποίας στράφηκε η αίτηση, χωρίς τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης παραβίασε την αρχή της δίκαιης δίκης. Χαρακτηριστικά τονίστηκε: «Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορούσε να λειτουργήσει και δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητος κριτής και δεν έκρινε αμερόληπτα.

 

Στο Δικαστήριο κατατέθηκε ότι δεν αποκαλύφθηκαν ή αποκρύφτηκαν από την Τράπεζα Κύπρου βασικά έγγραφα που αποδείκνυαν την αθωότητά της.

Η κατάληξη του Διοικητικού Δικαστηρίου τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου δικαιώνεται και πετυχαίνει η προσφυγή της αφού χωρίς την εξέταση της κάθε περίπτωσης προς επενδυτή/ πελάτη ή πλείστων εξ αυτών δεν είναι δυνατό να εξαχθεί οποιοδήποτε καθολικό ή γενικό συμπέρασμα.

Πηγή της Τράπεζας Κύπρου σχολιάζοντας την απόφαση μας ανέφερε ότι «είναι προφανής από την απόφαση η δικαίωση της Τράπεζας στο θέμα αξιογράφων».

 
7857