Δήμος Λευκωσίας: Online αιτήσεις για σκύλους & άλλες 5 υπηρεσίες

Οι νέες υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Δήμος Λευκωσίας διαδυκτιακά

Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του αλλά και για τη διευκόλυνση ή / και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, ανακοινώνει με σχετικό δελτίο τύπου, τη διαδικτυακή υποβολή των πιο κάτω αιτήσεων:

•     Έκδοση / ανανέωση καρτών στάθμευσης για κατοίκους της εντός των τειχών πόλης, εργαζομένους, εταιρείες

•     Άδεια σκύλου
-  Εγγραφή σκύλου και πρώτη έκδοση άδειας
-  Υπεύθυνη δήλωση για θάνατο / μετακίνηση / απώλεια σκύλου  
-  Ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου

•     Άδεια για εμπορία ή/και πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

•     Υγειονομικό πιστοποιητικό για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

•     Βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

•     Άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

Όπως αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.nicosia.org.cy / Εξυπηρέτηση / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις.

Οι αιτήσεις, προστίθεται, θα εξετάζονται από τους αρμόδιους λειτουργούς, οι οποίοι θα επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας τους όλη τη σχετική ενημέρωση.   

Προσπάθεια μας, σημειώνεται, είναι όπως το επόμενο διάστημα προχωρήσουμε με περαιτέρω εκσυγχρονισμό των συστημάτων του Δήμου και την ηλεκτρονική έκδοση περισσοτέρων αιτήσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.


 

 
5391