Δήμος Λευκωσίας: Ψάχνει υπάλληλο με σύμβαση / Αμοιβή €57.000

Αγορά υπηρεσιών Υγειονομικού Μηχανικού από το Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσιών συμβάσεων e-procurement, για την αγορά υπηρεσιών υγειονομικού μηχανικού για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες για κάλυψη των αναγκών του. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις πενήντα επτά χιλιάδες (57000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, εκ των οποίων οι είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28500) ευρώ αφορούν τους πρώτους 12 μήνες και οι υπόλοιπες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28500) ευρώ αφορούν τους επόμενους 12 μήνες.

>>> Διαβάστε επίσης: Ψάχνεις δουλειά; Μισθός €1.650 για να κοιμάσαι σε 5* ξενοδοχείο <<<

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797312/314 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

 

 
5109