Δωρεάν εκπαίδευση για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων/Πληροφορίες

Δωρεάν εκπαίδευση για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων από το ΚΕΒΕ και το Σύνδεσμο Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου που υπάγεται στη δύναμη του ΚΕΒΕ, προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο αυτό, και αποτελείται από δύο στάδια: θεωρητικό και πρακτικό.
 
Τα θεωρητικά μαθήματα προσφέρονται διαδικτυακά, στο δικό του χρόνο και ταχύτητα του κάθε εκπαιδευόμενου (ασύγχρονη εκπαίδευση), ενώ μετά την ολοκλήρωση και πετυχημένη αξιολόγηση των συμμετεχόντων, εκδίδεται αυτόματα το πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
Το θεωρητικό στάδιο θα ακολουθηθεί από το πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης στο «χώρο εργασίας», το οποίο όμως λόγω της υφιστάμενης επιδημικής κατάστασης θα διεξαχθεί και αυτό διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το θεωρητικό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο εργασιακό περιβάλλον ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), μέσω διαδικτυακών συναντήσεων με ΥΠΔ διαφόρων οργανισμών/επιχειρήσεων από την Κύπρο (μέλη του Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου). Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων και των πρακτικών ασκήσεων που θα συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες, θα λάβουν το σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.
 
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτό το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους εδώ. Με την παραλαβή της δήλωσης, θα τους αποσταλεί ο σύνδεσμος όπου θα κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά και άμεσα ξεκινά η εκπαίδευσή τους. Τελευταία ημερομηνία εγγραφής 31 Ιανουαρίου 2021.
 
Σημαντικές ημερομηνίες:

1. τελευταία ημερομηνία εγγραφής Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

2. ολοκλήρωση θεωρητικού προγράμματος μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021

3. πρακτική εκμάθηση στο «χώρο εργασίας» στις εξής προκαθορισμένες ημερομηνίες:

  • 1η ομαδική διαδικτυακή συνάντηση Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 15.00 – 18.00
  • 2η ομαδική διαδικτυακή συνάντηση Δευτέρα 22/2/2021 και ώρα 15.00 – 18.00
  • 3η ομαδική διαδικτυακή συνάντηση Τετάρτη 24/2/2021 και ώρα 15.00 – 18.00

 
Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills - DataPRO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γενικότερα το έργο DataPRO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας Παλάοντα (τηλ. 22889840).
 

 
3723